Home

Taxe admitere uaic

taxe - Admitere 2021 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza

Taxe -Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaș

 1. poti plăti taxa de admitere pe platforma plati-taxe.uaic.ro. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile. poţi achita taxa de admitere prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din ţară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menţionând numele.
 2. admitere@uaic.ro. Luni - Vineri: 8:00 AM - 16:00 PM. Noutăți. Precizări despre afișarea rezultatelor admiterii 19.07.2021; Perioada de înscriere la filialele și extensiunile UAIC a fost prelungit.
 3. Probleme plăţi taxe on-line: pay_uaic@uaic.ro Informații de contact - Call Center Admitere UAIC Program : Call Center 8-23 iulie 2021 , în intervalul orar 9:00-19:0
 4. Taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe pot fi platite on-line accesand pagina: https://plati-taxe.uaic.ro/. Taxele se pot achita la orice ghişeu BRD din ţară.. NU se percep comisioane pentru aceste operaţiuni. Contul - RO 68 BRDE 240 SV 89534452400 La ghişeul BRD, studentul va menţiona
 5. poti plăti taxa de admitere pe platforma plati-taxe.uaic.ro. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile. poţi achita taxa de admitere prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din ţară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menţionând numele.

admişi, cu finanţare din taxe - ordonaţi după media generală, descrescător - crt. nr. dos. Numele si prenumele mediile de concurs optiuni exprimate a 1-a a 2-a a 3-a a 4-a a 5-a g-rală 1 3130 /101 5 GUGIUMAN P. DANIELA 9.00 10.00 7.58 9.40 47:1 Specializarea: Codul Denumirea 71 Biofizică şi fizică medicală (in lb. engleza Suma minimă acceptată de plată este de 50 lei; Restituirea sumelor plătite se face prin depunerea unei cereri la Direcţia Financiar Contabil Modul de plată on-line a taxei de admitere pe site-ul https://inscriere.uaic.roDescriere în detaliu: 1. Accesați site-ul: https://plati-taxe.uaic.ro/2. Selec.. ADMIS LA 30% din taxa de școlarizare TAXA DE STUDII TAXĂ IF (SE, DR) 375 LEI 1.250 LEI/SEM TAXĂ IFR (SE) 375 LEI 1.250 LEI/SEM TAXĂ IF (SEVE) 675 LEI 2.250 LEI/SEM 3. PRECIZĂRI IMPORTANTE: candidații admiși cu taxă vor confirma locul doar electronic, prin email (infocse@uaic.ro)

Taxe - Alexandru Ioan Cuza Universit

Liste taxe, semestrul I, an universitar 2020-2021. Arhivă. 02.10.2019. Taxele de şcolarizare valabile în anul universitar 2019-2020. 17.12.2018. Taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019. 15.01.2018. Taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 Taxa de înscriere la concursul de admitere se poate achita urmând indicațiile din acest document.. Recomandăm ca taxa de admitere să se achite on-line folosind adresa https://plati-taxe.uaic.ro/.Pentru ajutor, puteți urmări un material video disponibil aici.. Taxa de înscriere nu se restituie (Art. 63 din Metodologie)Scutiri și reducere taxă de înscriere - pe bază de documente. Taxe de şcolarizare / Procedură realizare plăţi (coduri) Taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe se achită la orice ghişeu BRD din ţară. Taxele de şcolarizare pot fi platite si on-line acesind pagina https://plati-taxe.uaic.ro/. Art

1.1 Taxa de admitere - Universitatea Alexandru Ioan Cuza ..

 1. Exemple: Admitere FEAA licenţă St.Economice. Admitere FB licenţă Biologie. Admitere FD master Drept. pe documentul scanat trebuie să apară obligatoriu data şi semnătura deponentului, ştampila băncii şi semnătura operatorului bancar, ÎN ORIGINAL
 2. Cererea completată se trimite pe e-mail la adresa elena.olaru@uaic.ro (responsabil taxe admitere) sau se aduce fizic la Secretariatul Facultății în intervalul orar 10 00 - 12 00. Contactează-ne. Dacă ai probleme cu înscrierea on-line poți trimite un mesaj la adresa: inscriere@uaic.ro
 3. ATENŢIE: Conform art.55 din Metodologia de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc). În contractul de.

Cum te înscrii și confirmi - Admitere 2021 - Universitatea

pentru discicplinele nepromovate taxa se calculează înmulţind numărul de credite aferent disiciplinei cu 40 lei . Toate tipurile de taxe se achită prin sediile BRD. Pentru taxele de școlarizare, admitere si înmatriculare, taxele pot fi platite și online, accesând platforma UAIC Coduri Taxe Admitere (studii de licenţă şi studii de masterat) Taxele se achită la orice ghişeu BRD din ţară. La ghişeul BRD, vor fi menţionate următoarele date: - Numele și prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare) - Codul numeric personal. - Denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. Al. I. Candidații nu completează nr. matricol, iar după selectarea Formei de învățământ se alege Facultatea și Taxa admitere. La orice sucursală BRD din ţară, menţionând numele Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Facultatea de Geografie sau Facultatea de Geologie, în funcție de domeniul la care depuneți.

Admitere 2021 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din

ADMITERE 2021 - Facultatea de Geografie și Geologie - Iași. În acest an, admiterea se va desfășura atât prin depunerea dosarelor în format fizic, cât și online ATENŢIE: Conform art.50 din Metodologia de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc). În contractul de. Taxa de admitere la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi poate fi achitată prin ordin de plată, de la orice agenţie BRD din ţară. Candidaţii trebuie să menţioneze numele facultăţii la care se vor înscrie şi pe cel al Universităţii

Admitere - Hom

Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 36 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ) : 36. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi Plata Taxa Confirmare FEAA Detalii plată Confirmări FEAA Detaliile din tabelul de mai jos sunt valabile pentru plata taxelor de școlarizare și înmatriculare prin intermediul agențiilor BRD Taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2020/2021 Ciclul Anul I Anul II Anul III Studii universitare de licenţă 1750 lei/semestru (3500 lei/an) 1750 lei/semestru (3500 lei/an) 1600 lei/semestru (3200 lei/an) Studii universitare de master 1800 lei/semestru (3600 lei/an) 1800 lei/semestru (3600 lei/an) - Studii universitare de doctorat 6.000 lei / an 5.000 lei / an - Graficul achitării. Facultatea de Fizică Universitatea Alexandru Ioan Cuza Bd. Carol I, Nr. 11, 700506 Iași, România Telefon: +40 232 201050; +40 232 20105 Repartizare buget-taxă. Din rațiuni GDPR, datele cum ar fi nr. matricol, grupa, forma de finanțare se pot afla doar individual, prin intermediul paginii InfoStud. Se va completa pentru identificare CNP inversat (scris de la dreapta la stânga)

Admitere 2021 - studii de licenţă. Domenii şi specializări. Informaţii privind admiterea - sesiunea iulie 2021. Metodologie. Calendarul admiterii. Număr de locuri. Condiţii de admitere. Concursul elevilor de liceu - anulat. Taxe În primul rând, taxa reprezintă mai mult decât dublul taxei impuse la ultimul concurs de admitere în magistratură, 650 RON/candidat. Nu există niciun fel de fundamentare a calculului prin care s-a ajuns la această sumă, niciun fel de analiză de impact, nicio estimare a posibilelor efecte negative Art. 2 În calitate de operator de date cu caracter personal, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, prin intermediul platformei on-line de plată https://plati-taxe.uaic.ro/, prelucrează datele care îi sunt furnizate în mod voluntar sau, în posesia cărora, intră în mod automat prin vizitarea paginii de internet https://plati. Taxa de 525 lei se achită doar la BRD în contul UAIC: RO68BRDE240SV89534452400, cu menţionarea următoarelor coduri (aceste coduri trebuie să apară pe chitanţă): cod Facultatea de Chimie- 1211, cod forma de învăţământ licenţă - 01, cod taxă de şcolarizare - 31 Taxe de şcolarizare aprobate pentru anul universitar 2020-2021 Taxele pentru refacerea activităţii la disciplinele nepromovate din anii de studii anteriori Hotărârea Senatului UAIC nr.9/27.06.2017 - taxe de şcolaritate diverse începând cu 201

Created Date: 7/22/2021 4:08:55 P Admitere. Notă: În condițiile pandemiei Covid-19 și ținând cont de toate implicațiile acesteia, Facultatea de Informatică a decis ca în acest an să nu organizeze Concursul elevilor de liceu. În schimb, rezultatele obținute la edițiile anterioare ale concursului vor fi luate în considerare la admiterea la studii de licență din. ADMITERE 2021 LISTE INTERMEDIARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA, CANDIDATI ROMANI DE PRETUTINDENI LISTE INTERMEDIARE EFS ROMANI DE PRETUTINDENI (BUGET CU BURSA, BUGET FARA BURSA, IN ASTEPTARE) LISTE INTERMEDIARE KMS ROMANI D Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (până la data de 5 septembrie 2021), candidaților li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I (adică 225 RON) 1 RPP502 PLĂMĂDEALĂ C. DANIELA 9.40 Admis cu Taxa - neconfirmat 2 RPP036 SANDU G.D. TEONA-DANIELA 9.32 Admis cu Taxa - neconfirmat 3 RPP008 DIACONU C.S. ANAMARIA-GABRIELLA 9.32 Admis cu Taxa - neconfirmat 4 RPP501 NISTOR I. PETRONELA ELENA 9.25 Admis cu Taxa - neconfirmat 5 RPP514 ARNAUTU R. ADINA-MARIA 9.25 Admis cu Taxa - neconfirma

Scutire taxă de înscriere - Admitere 2021 - Universitatea

Chitanța cu taxa de admitere a locului se va aduce la facultatea de Biologie, la momentul înscrierii sau confirmării, pentru candidații înscriși on-line. Pentru situații excepționale, chitanța poate fi trimisă pe email la adresa . elena.olaru@uaic.ro - Elena Olaru, Adm. Financiar responsabil taxe. ATENȚIE CALL CENTER ADMITERE 2021 ADMITERE ONLINE Informaţii Admitere Români de pretutindeni aici Taxa de admitere se plăteşte la orice sucursală BRD din ţară Cont: RO68BRDE240SV89534452400, Cod admitere - 28 pe domeniu de studiu: Cod Facultatea de Istorie, licenţă IF/ZI - 1301 Cod Facultatea de Istorie, Citiţi mai departe

Admitere Facultatea De Medicina Bucuresti - nbxz

Se achita taxa de înmatriculare buget în valoare de 50 lei; (la BRD specificând Facultatea, nivelul de studiu - licență sau master și tipul taxei - înmatriculare sau, pentru plata folosind cardul bancar, pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/) Se atașează la cerere următoarele documente: (1) copia chitanței de înmatriculare. Condiţiile de admitere: Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului. Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii, 2. Media de la bacalaureat. Taxe: Taxele de înscriere se achită la orice filială BRD din țară Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, până pe 30 iulie 2021, dosarul cu actele de studii în original, să achite (pentru confirmarea locului) 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 525 lei, la B.R.D., şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt.

Alte detalii sunt disponibile pe situl Admitere la UAIC, inclusiv Metodologia de admitere la studii de master. Informaţii privind admiterea - sesiunea iulie 2021 Calendar admitere. Perioada de înscriere (sesiunea Iulie): 12-17 iulie. înscrierea se face online: inscriere.uaic.r Trebuie sa achitați taxa Dacă sunteti admis la buget, această taxă este de 50 de lei. Dacă sunteți admis la cu taxă trebuie să achitați 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021 - 2022 (450 lei la Zi, 435 la ID taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022 (540 RON). Oricare dintre taxele menţionate mai sus poate fi plătită fie la BRD (orice agenţie), fie online, pe portalul https://plati-taxe.uaic.ro/

puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022 (540 RON). Această taxă poate fi plătită fie la BRD (orice agenţie), fie online, pe portalul https://plati-taxe.uaic.ro/. În cazul în care se apelează la BRD, trebuie menţionate următoarele date: cod facultate 1291; cod taxă 31 Chitanța cu taxa de admitere se va aduce la facultatea de Biologie, la momentul înscrierii sau confirmării, pentru candidații înscriși on-line. Pentru situații excepționale, chitanța poate fi trimisă pe email la adresa elena.olaru@uaic.ro - Elena Olaru, Adm. Financiar responsabil taxe. ATENȚIE Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro. FACULTATE. Prezentare; Misiune şi obiective; Organizare; Cadre didactice; Documente oficial Admitere la studii universitare de master Lista candidaţilor înscrişi la master. Dacă nu vă regăsiți în această listă, vă rog să trimiteți un email la adresa sorin.mocanu@uaic.ro sau să sunați la numărul 0725 451703. Call center admitere la UAIC. În cadrul proiectului FDI Șanse egale la educație - echitate în societate studenti admisi la buget - taxa de inmatriculare: 50 lei 2. dosarele personale vor fi completate conform articolelor din Metodologia de admitere, redate mai jos: La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși la forma de învățământ cu frecvență au obligația de a depune la dosar un extras d

Acest anunț este valabil pentru candidații declarați admiși, care au confirmat locul la facultatea de Biologie, și care doresc cazare în anul universitar 2021-2022 în unul dintre căminele Universității Alexandru Ioan Cuza To navigate through the Ribbon, use standard browser navigation keys. To skip between groups, use Ctrl+LEFT or Ctrl+RIGHT. To jump to the first Ribbon tab use Ctrl+[ Biologia, știința despre viață, aparține grupului mare al științelor naturii.Cu o lungă istorie a existenței sale, Biologia este o știință a prezențului și viitorului, constituind un domeniu de investigare din ce în ce mai complexă a lumii vii. În prezent, biologii pot fi angajați ca profesioniști în locuri diverse, deseori în cadrul unor echipe pluridisciplinare. Stiu ca se da admitere, la ce materii? Specializari facultatea de informatica din iași. Citeste acum toate articole despre facultatea de informatica iasi pe digi24.ro. Gheorghe iacob, prorector al universităţii alexandru ioan cuza din iaşi. Ai promovat cu succes bacalaureatul? O alta intrebare este daca as putea sa fac fata cestei facultati. Pentru probleme privind accesul la platforma Moodle trimiteți mesaj la adresa puiuc@uaic.ro până la data de 26 august 2021, orele 12 00. Aveți instalată pe calculatorul personal aplicația Microsoft Teams - vă este necesară atât pentru proba 2 (orală) a examenului de licență cât și pentru examenul de disertați

Taxele de şcolarizare valabile în anul universitar 2020

Informatică - Admitere Licență - Admitere 2021

 1. utes ago. Am uitat sa platesc taxa de admitere
 2. Cred că e recordul lor de note la admitere? Nu stiu. Ma rog, la informatica engleza, ultima medie (taxa) a fost 6.95, si la informaitca romana (tot taxa) a fost 7.13. Ce credeti, can it get worse than this? Viitorii absolventi de liceu vor fi mai atrasi de facultate, vazand cu ce note mici se intra la admitere, sau vor fi mai speriati
 3. Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei. Trebuie plătită o singură taxă chiar dacă doreste candidatul să completeze fișe și la alte facultăți. Există o excepție, și anume, candidații care doresc să se înscrie și la Facultatea de Arhitectură G.M. CANTACUZINO trebuie să plătească o taxă.

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice organizează înscrieri la concursul de admitere la studii de licență, sesiunea iulie 2020, în perioada 13 - 24 iulie 2020. In acest an sunt scoase... Anunțuri admitere. Iun 26 2020 Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași organizează în perioada 7-9 septembrie 2020 o nouă sesiune de admitere pentru ocuparea locurilor rămase libere după sesiunea din iulie. Perioada desfăşurării admiterii: Sesiunea septembrie: 7 - 9 septembrie - înscrierea candidaţilor, între orele 9.00 - 16.00 10 septembrie. prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate. þ DETALII PLATĂ TAXE DE INSCRIERE ŞI TAXE DE ÎNMATRICULARE Taxa de înscriere / înmatriculare se achită prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din ţară sau plată online (https://plati-taxe.uaic.ro/) Taxe de studii pentru Cetăţenii străini din state terţe UE (conform Ordonanței nr. 22 din 29 august 2009 și Hotărârii Senatului Universității Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, nr 9/ 26.04.2018): c) Românii de pretutinden

Admitere 2021 - Portalul Iasi 365 vă oferă informații privind adresele facultăților din Iași, specializările acestora, numărul de locuri bugetate și cele cu taxă, date de admitere și taxe ce trebuiesc plătite, intr-un cuvânt cam tot ce aveți nevoie pentru a fi bine informați.. Admitere Facultăți Iași 2021 . Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaș ADMITERE 2021: Studii universitare de masterat. 13 mai 2021. 10 iunie 2021. Pr. dr. Ștefan Lupu Admitere, Studii universitare de masterat. Programul oferit pentru studii universitare de masterat. Metodologie_Admitere_Master_2021. Vezi videoclipul de prezentare. Teologie Romano-Catolică Practică și misionară (2 ani, IF) Perspective de carieră UAIC a decis reluarea activităților didactice în format fizic pentru anul universitar 2021-2022 2021-07-23T16:04:28+03:00 Rectorul UAIC, vizită oficială la Universitatea din Ismail, Ucrain 1 / 3 REZULTATE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 (BUGET) Data afisării: 14,09.2020. ora 16.00 ATENTIE: informatii importante Calitatea de student admis la programele de master organizate de Centrul de Studii Europene - Facultatea de Drept s

Video: Formular Înregistrare Plăţi Facultăţi/Departament

Rezultate admitere studii de MASTERAT, sesiunea iulie 2021 (afişare 29.07.2021) - extensiune Bălţ 6 þ DETALII PLATĂ TAXE DE INSCRIERE ŞI TAXE DE ÎNMATRICULARE Taxa de înscriere / înmatriculare se achită prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din ţară sau plată online (https://plati-taxe.uaic.ro/) taxa de confirmare nu se poate plĂti la sediul facultĂȚii! Taxa anuală de școlarizare este 3500 RON și se plătește în două rate, în primele 30 de zile de la începerea fiecărui semestru. Avansul de 500 de RON plătiți la confirmarea locului se scade din taxa primului semestru, așadar taxa se va plăti după cum urmează ARHIVĂ ADMITERE 2018 Studii de licenţă Master Studii de licenţă cu frecvenţă CALENDARUL ADMITERII Rezultate FINALE admitere - sesiunea iulie 2018 (LISTA 3 -30.08.2018) Sesiunea septembrie 2018 Înscrierea: 10-12 septembrie 2018 - între orele 9-16, sala 1.2 (Corp A, parter, stânga) Selecţia Citiţi mai departe

Modalitatile de plata pentru taxa de refacere: - La orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile: cod facultate 1231 licenţă IF; cod facultate 2206 licenţă ID. cod facultate 2418 master IF. cod facultate 2468 master IFR. + cod 35 - taxă de refacere, cod unic pentru toate cele 4 de mai sus Expoziții de artă sacră, Iași, 15 iunie- 30 septembrie 2021. Expoziția de icoane, ilustrații, miniaturi și obiecte restaurate Artă și credință, Ed. a IX-a, Sala de Consiliu a Facultății de Teologie Ortodoxă, Iași, 14 iunie- 30 septembrie 2021Expoziția de icoane și miniaturi Tradiție și contemporaneitate, Ed. a II-a, Holul. Trebuie sa achitați taxa Dacă sun teti admis la buget, această taxă este de 50 de lei. Dacă sunteți admis la cu taxă trebuie să achitați 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021 - 2022 (525 lei la IF, 465 la IFR) Câteva detalii plata la bancă aveți aici

(3) Admitere Online UAIC 2021 - Plata Taxa Admitere - YouTub

 1. Contact: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România, Telefon: 0232 20 1000, Fax: 0232. 20 1201, E-mail: contact.
 2. Taxe. Taxa de înscriere. la examenul de admitere (se achită la oficiile BRD în contul : RO68BRDE240SV89534452400, cod: 28): 250 RON . Taxa de înscriere nu se restituie (Art. 48 din Metodologie). Taxa de şcolarizare valabilă în anul universitar 2021-2022 (studii universitare de licenţă): 3000 RO
 3. TAXE: Taxa de admitere: 150 lei * (se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Master-zi - cod 2411; taxă admitere - cod 28) Taxa anuală de şcolarizare: 2500 lei
 4. Articole din admitere uaic scrise de iceduchess. Stau si ma intreb daca titlul a fost bine pus. :)) Adevarul este ca nu am fost niciodata in Italia, cu toate ca am avut nenumarate ocazii
 5. Tagged: 15-16 mai, academia de politie, admitere politie, admitere sesiunea septembrie, admitere uaic 2007, admitere uaic 2008, admitere uaic 2009, akademos, arma politie de frontiera, facultatea de pompieri, gaudeamus, ghidul studentului, jandarmi, medii admitere uaic 2008, medii buger uaic 2008, medii taxa uaic 2008, targul facultatilor iasi.
 6. Întreaba-mă despre admitere. Pe perioada admiterii, puteţi obţine informaţii prin telefon, apelând Biroul de informare pentru studenţi la numărul de telefon 0232/201581 sau prin email la admitere@uaic.ro. De asemenea, la intrarea în principalele corpuri ale universității, cât și în sălile de admitere, vă așteaptă studenți.
Matematică – Admitere Master – Admitere 2020

Taxe - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaş

 1. 19 - 21 septembrie 2011, orele 9 00 - 13 00. REZULTATE ADMITERE Studii universitare de licenta. - SESIUNEA IULIE 2011-. (vizualizare cu Adobe Acrobat Reader - fisiere pdf) NOU - Update!!!! Lista finala cu ultimele medii pentru candidatii romani admisi la buget, pe domenii de studiu, in urma confirmarilor / retragerilor de dosare (in data de 01.
 2. Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. Ea este localizată în București, capitala României
 3. Admitere 2009 - sesiunea septembrie. By Media on 02/09/2009 Recomandat . A fost afişat numărul de locuri disponibil pentru sesiunea de admitere din septembrie pe site-ul admitere.uaic.ro. Puteţi găsi aici numărul de locuri pentru admiterea la nivelul de licenţă (admiterea la facultate) şi aici numărul de locuri şi condiţiile pentru admiterea la master
 4. istrarea Afacerilor - ultimele medii..
 5. Facultatea de Drept a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Iasi, Romania. 6,338 likes · 211 talking about this · 4,057 were here. Pagina de facebook a Facultății de Drept din cadrul..
 6. admişi, cu finanţare din taxe - ordonaţi după media generală, descrescător - crt. nr. dos. Numele si prenumele mediile de concurs optiuni exprimate a 1-a a 2-a a 3-a a 4-a a 5-a g-rală.
 7. us taxa seriei cu care a fost în momentul întreruperii de Art. 6. Contractul de studii înceteazä

www.phys.uaic.r Calendarul cazărilor pentru anul universitar 2021-2022, conform hot. BECA nr. 38A din 9.07.2021. 21, 22 și 23 septembrie - eliberarea dispozițiilor individuale de cazare (în data de 23 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15.00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16.00) Candidatii vor prezenta comisiei de admitere următoarele documente: -Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la o altă facultate / universitate, va depune.

Educaţie | Suceava News OnlineFilosofie și Științe Social-Politice – Admitere MasterPsihologie și Științe ale Educației – Admitere MasterPrima pagină | Facultatea de Drept din IașiMesajul Decanului – Facultatea de Educație Fizică și SportCamelia SOPONARU – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din