Home

Strategia națională de dezvoltare moldova 2021

- Se aprobă Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 (se anexează). Art. 2. - Se abrogă Legea nr. 166/2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare Moldova 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 245-247, art. 791). Președintele Parlamentulu Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 | Ministerul Economiei și Infrastructurii

Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030

AU FOST DEFINITIVATE

 1. Donator: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Perioada de implementare: Iunie 2017 - Martie 2018. Scopul proiectului: Elaborarea principalului document de planificare strategică al țării - Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 - în baza evaluării și a lecțiilor învățate din SND Moldova 2020, a prevederilor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
 2. Strategia Na?ional? de Dezvoltare Moldova 2030 Published on Ministerul Economiei ?i Infrastructurii (https://mei.gov.md) URL surs?: https://mei.gov.md/ro.
 3. Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, aprobată de Guvern. Principalul document de planificare strategică al țării - Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, a fost aprobat pe 7 noiembrie 2018 de Executiv. Strategia stabilește prioritățile sectoriale de dezvoltare pe termen lung, fiind orientată spre.
 4. Domnia sa a menționat că Forumul V poate fi comparat cu primul Forum din 2016, când a fost aprobată Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016 - 2020 și, în acest context, anul 2021 are semnificația de a pune începutul realizării politicilor statului privind implementarea noii Strategii Naționale de Dezvoltare Regională.

Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Guvernul

Promovând Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 (în continuare - Strategie), Guvernul confirmă importanța pe care o atribuie sectorului agroalimentar și mediului rural, și, respectiv, dezvoltării acestora pe termen lung. Documentul va servi ca u Strategia Națională de Sănătate 2030 lansată pentru consultări. Documentul prezintă viziunile strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate din Republica Moldova pentru următorii 10 an

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Guvernul

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 203

 1. Guvernul a aprobat Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 - document ce indică direcția de dezvoltare a țării și
 2. Cheltuielile vor fi acoperite din mijloace interne (bugetului de stat, fondul ecologic național, fondul de dezvoltare regională, fondul pentru eficiență energetică) și din investiții externe, transmite Serviciul de presă al Guvernului. Strategia aprobată în Ședința Guvernului din 29 martie 2014 o puteți descărca în continuare
 3. ister a avut loc o ședință în care s-a discutat raportul de evaluare finală a strategiei anterioare, au fost analizate rezultatele și identificate necesitățile de îmbunătățire a contextului.
 4. Formula Succesului Antrenorului de Fotbal la Inceptul Sec. XXI TAXONOMIA JOCULUI DE FOTBAL MODERN Chicago-Bucurest
 5. Strategia integrată de dezvoltare urbană 2021 - 2027 pentru Municipiul Petroșani _____ 2 I. Sumar executiv Pentru valorificarea potenţialului de dezvoltare al Municipiului Petroșani, este necesară identificarea clară a problemelor economice şi sociale existente și o viziune pe termen medi
 6. Politica Nationala de Sanatate a Republicii Moldova 2007-2021 (National Health Policy Republic of Moldova 2007-2021) Authoring Organisations. Ministry of Health; Republic of Moldova Politica Naţională de Sănătate reprezintă un ansamblu de priorităţi şi direcţii de dezvoltare în domeniul sănătăţii, stabilite prin decizie.

Pe 21 iulie 2021, Clubul Fermierilor Români a organizat evenimentul Prioritățile agriculturii românești. Strategia de dezvoltare a sectorului de cartofi în perioada 2021-2027 , la care au participat fermieri producători de cartof performanți, Ministrul Agriculturii, dl.Adrian OROS, alături de oficiali români cu responsabilități în dezvoltarea politicilor și strategiilor în. Națională a Republicii Moldova MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2019-2021. Componența echipei de lucru Elena PINTILEI director general - coordonator Aliona MUNTEAN director adjunct - membru Aliona TOSTOGA Aurelia Spătaru a menționat că noua strategie se preconizează a fi elaborată în corespundere cu Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020-2030, precum și hotărârea Guvernului 386 din 2020 cu privire la planificarea, elaborarea și evaluarea documentelor publice. Totodată, noua strategie va ține cont de angajamentele. Potrivit deputatului independent Alexandr Oleinic, președintele Comisiei speciale, Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2021-2030 este un document de politică publică, care definește și planifică politica publică a Guvernului Republicii Moldova pe un termen de 10 ani în domeniul dezvoltării sectorului de. Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 include patru piloni ai dezvoltării durabile, din care primul se referă la economia durabilă și incluzivă și are ca obiective creșterea accesului oamenilor la infrastructură, utilitățile publice și condiții de locuit

strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, strategii sectoriale de dezvoltare), și internațională (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030). 1.3. Comisia și echipele PSM Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Socio-Economică (SDSE) a municipiulu regională Centru (2016-2020 și planuri regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, strategii sectoriale de dezvoltare) și supra-naționale (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, Strategia UE pentru Regiunea Mării Negre 2020-2030). 1.3. Comisia și echipele PS

Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 este, că, fiind un document de referință pentru strategiile sectoriale și intervențiile de politici ulterioare, aceasta urmărește schimbarea opticii politicilor publice din Republica Moldova, prin centrarea acestora pe problemele, interesele și aspirațiile oamenilor Chișinău, 18 ianuarie 2021 - Dezvoltarea sectorului de irigare trebuie să devină o prioritate a statului, iar Strategia națională în acest domeniu urmează a fi o platformă eficientă de transformări moderne a întregului segment.. Declarația a fost făcută astăzi de deputatul independent Alexandr Oleinic în cadrul ședinței de lucru a grupului de experți, antrenați în. 1 CONCEPTUL Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 Educația-2030 și al Programului de implementare Tipul documentelor de politici publice - Strategie și Program. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 Educația-2030 definește politica Guvernului Republicii Moldova în domeniul educației, descrie mecanismul de realizar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe Aprobată prin decizia Consiliului de administrație al IP CEEF Proces-verbal nr. 15 din 01.03.2021 Director interimar IP CEEF Romeo Cereteu STRATEGIA DE DEZVOLTARE A PERSONALULUI IP CEEF perioada 2021-2026 Chișinău, 2021

Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 203

strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, strategii sectoriale de dezvoltare), și internațională (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030). 1.2. omisia și echipele PSM Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare omunitară (SD ) a municipiului Soroca pentru anii 2021-2025. Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 este un document de viziune strategică, care indică direcția de dezvoltare a țării și a societății pentru următorul deceniu, având la bază principiul ciclului de viață al omului, drepturile și calitatea vieții acestuia și include patru piloni ai dezvoltării durabile, cu. 17.07.2014), Strategia Națională de dezvoltare Moldova 2020 (Legea nr. l66 din 1107.2012), Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 Educaţia-2020 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014), Strategia de

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030, aprobată

 1. Strategia Națională de Apărare Țării 2020-2024 Planul de Dezvoltare al Apărării Naționale a Estoniei pentru 2017-2026 Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia în anii 2017-2021 pentru Republica Moldova.
 2. Totodată, oficialul a declarat că proiectul se încadrează în prioritățile politicii naționale în domeniul schimbărilor climatice și conservării diversității biologice, prevăzute de Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020, Strategia privind.
 3. Municipalitatea medieșeană a demarat proiectul Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Durabilă în cadrul căruia a început procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Mediaș pentru perioada 2021-2027. În acest sens, în cadrul activității de analiză a situaţiei existente din punct de vedere socio - economic, al mediului și nivelului de.
 4. Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri. Documentul indică direcția de dezvoltare a țării pentru următorii zece ani
 5. ată a Republicii Moldova (2NDC). În același context.
 6. 4 și 2021 - 2027), granturi ale Spațiului Economic European (SEE) și norvegiene, după caz. Metodologie (proces de elaborare, proces de aprobare, angajament politic etc.) Strategia naţională pentru managementul integrat al frontierei de stat a Românie
 7. are, a fost publicat în Monitorul Oficial. Scopul Strategiei constă în sporirea vizibilă a calității vieții oamenilor.

Guvernul a aprobat Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 - document ce indică direcția de dezvoltare a țării și a societății pentru următorul deceniu. Potrivit autorităților, Strategia are la bază principiul ciclului de viață al omului, drepturile și calitatea vieții acestuia și include patru piloni ai dezvoltării durabile, cu zece obiective corespunzătoare. Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru perioada 2021-2027 va contribui la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030 (SND), ce prevede recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea regiunilor Comunitatea Terapeutică din cadrul Penitenciarului nr. 9-Pruncul - la trei ani de la fondare. Astăzi, 30 iulie 2021, a avut loc ședința prezidată de către Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor, Domnul Dorin Lișman, în cadrul căreia a fost prezentată activitatea și succesele Comunității Terapeutice (CT) Catharsis din Penitenciarul nr. 9-Pruncul, la trei. Prima întrebare a sondajului a identificat numărul de tineri care cunoaște despre Strategia de Dezvoltare Națională Moldova 2020. Datele arată că doar 16% dintre respondenți știu despre această strategie, în timp ce 64% nu cunosc nimic, iar 20% au cunoștințe parțiale

Dezvoltarea Regională a Republicii Moldova - Prerogativă

A CRIMINALITĂȚII INFORMATICE PENTRU ANII 2018 - 2021 I. INTRODUCERE. Strategia Națională de prevenire și combatere a criminalității informatice pentru anii 2018-2021 (în continuare - Strategie), are drept scop definirea și asigurarea preluării politicii de stat cu stabilirea responsabilităților clare pentru actorii implicați. Documentele de politici a MS Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS (2016-2020) Strategia națională de sănătate publică (2014-2020) Indicatori În ultimii 5 ani Incidența HIV 12,9-16,4 la 100000 Argumentare pentru adaptare Creșterea numărului de infecții cu HIV și ITS continuă să prezinte. Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014 - 2020 (în continuare Strategie) este al treilea document strategic pe ţară în domeniul tineret. Strategia trasează direcţiile prioritare de dezvoltare ale sectorului de tineret pentru următorii şapte ani şi defineşte un plan specific de acţiuni Prima ediție a Zilei de Participare Naţională privind Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) pentru Societatea Civilă în Republica Moldova a fost organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în poziţia sa de Coordonator Naţional al SUERD în RM, în parteneriat cu Asociaţia Obştească BIOS și în coordonare cu Forumul Societăţii Civile pentru. Participanții au evaluat Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020 prin prisma a patru dimensiuni cheie ale acțiunilor implementate: relevanța, eficiența, eficacitatea și impactul

Strategii și programe naționale. Strategia națională de dezvoltare Moldova 2020, document de dezvoltare strategică a țării, care asigură dezvoltarea economică calitativă și reducerea sărăciei, axat pe 8 priorități de bază, pe care ulterior le transpune în obiective strategice pe termen mediu Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare pentru Republica Moldova. Acestea își găsesc reflectarea în principalele documente de politici ale Guvernului, în special în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova-2020, Strategia energetică-2030, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020, Foaia de parcurs pentru. Viziunea Tinerilor pentru Strategia Națională de Dezvoltare, Moldova 2030 Decembrie 2017 Educație și viața școlară Tinerii, despre ora de sport în timpul pandemiei COVID-19 Planul Strategic UNICEF pentru 2021, în viziunea U-reporterilor Martie 2021 Quiz haios de Revelion!. Proiectul se încadrează în prioritățile politicii naționale în domeniul schimbărilor climatice și conservării diversității biologice, prevăzute de Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020, Strategia privind diversitatea biologică pentru anii 2015-2020. La 03 iunie 2021, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), au inaugurat expoziția virtuală SMExpo 2021, care se desfășoară pe platforma www.virtual-fairs.md

Cel mai important document național de politici în domeniul prevenirii și combaterii corupției, Strategia Națională Anticorupție pentru anii 2017-2020, a fost supus astăzi dezbaterilor publice. Proiectul de Strategie propune o nouă abordare, la baza căreia este Studiul de scanare a sistemului integrității(SNI) din Moldova, elaborat în 2013 de către Transparency International Moldova În acest context, László Borbély a anunțat că Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va lansa, în noiembrie, un ghid pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală 2021-2027, în acord cu Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI LEOVA, 2021-2028] 2 Cuprins LISTA ABREVIERILOR. Acest lucru este confirmat atît la nivel legislativ, prin Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională adoptată la finele anului 2006, cît și la nivelul planificării strategice, dezvoltarea regională ocupînd un loc de seamă în Strategia Națională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, printr-o hotărâre, Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale SINERGIE 2021-2030 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestei strategii. Documentul reprezintă o premieră pentru țara noastră și a fost elaborat la inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în coordonarea Agenției.

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat. Clubul Fermierilor Români în colaborare cu Federația Națională Cartoful din România și Grupul Producătorilor de Cartofi Țara Făgărașului au organizat Conferința Strategia de dezvoltare a sectorului de cartofi în perioada 2021-2027, dedicată fermierilor producători de cartofi. Evenimentul a avut loc pe 21 iulie, la ferma Gusutri Com SRL din comuna Drăguș, județul. Strategia de expansiune globală, planuri de a deschide companii de distribuţie şi a construi distilerii noi pe diferite continente, investiţii făcute ȋn SUA şi oportunităti aduse de această piaţă; previziunile pentru următorii 5 ani ȋn ceea ce priveşte investiţiile şi cifra de afaceri, procesul ȋndelungat şi complex de dezvoltare de noi produse şi importanţa de a lansa. SND 2020 Strategia națională de dezvoltare Moldova 2020 PNA AA RM-UE 2017-2019 Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 SNMA 2011-2020 Strategia națională în domeniul Migrației și Azilului 2011-202 națională de dezvoltare Moldova 2030, strategii sectoriale de dezvoltare) și supra-naționale (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, Strategia UE pentru Regiunea Mării Negre 2020-2030). Documentele de programare raională (Strategia raionului Cimișlia 2013-2020

Strategia Naționala De Dezvoltare Moldova 2020

Planul Strategic UNICEF pentru 2021, în viziunea U-reporterilor Martie 2021 Quiz haios de Revelion! Viziunea Tinerilor pentru Strategia Națională de Dezvoltare, Moldova 2030 Decembrie 10, 2017 0 RESPONDERS ___ RATA DE RĂSPUNS 0%. Totodată, se consideră judicios ca prerogativa de a adopta o asemenea Strategie să-i revină Legislativului ales în urma scrutinului din 24 februarie 2019, iar elementele-cheie din Programul de guvernare al noului executiv să se regăsească în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova - 2030 Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR) este principalul document de planificare a dezvoltării regionale care reflectă prioritățile, mecanismele și măsurile prioritare. Pe parcursul anilor 2009-2020, au fost câteva cicluri de implementare a acestei strategii atât la nivel național cât și cel regional Strategia nationala de prevenire si combatere a coruptiei (pe anii 2005-2010) Planurile de acţiuni pentru pilonii Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020. Model al Planului local anticorupție pentru anii 2018-2020 SND Strategia Națională de Dezvoltare forței de muncă pentru anii 2017-20215. (Figura 1.2.). Republica Moldova rămâne în continuare a fi caracterizată ca și o țară cu cea mai joasă rată de ocupare a populației în comparație cu țările Europei Centrale și de Est6,.

În perioada noiembrie 2019 - octombrie 2021, Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO), în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) și Fundația Solidarity Fund PL în Moldova, implementează proiectul Parteneriate teritoriale durabile pentru dezvoltarea economică rurală a Republicii. 5 Strategia de dezvoltare Capitolul I. 1.1. Descrierea situației actuale Biblioteca este o subdiviziune specializată a AMTAP, care susține procesul de formare, educație și cercetare prin organizarea și dezvoltarea colecțiilor de documente în domeniul artelor, altor domenii adiacente, precum și asigurarea accesului la diferite resurse și servicii informaționale Astfel, Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020 pune un accent deosebit pe dezvoltarea modelului de creștere economică pe o traiectorie sustenabilă, care ar implica o productivitate mai mare, mai multe exporturi, precum și locuri de muncă mai multe și mai bune. Surse Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) este autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului Republicii Moldova, înființată prin Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.02.2018. ANCD este succesorul legal de drepturi și obligații al Centrului de Proiecte Internaționale, Agenției pentru Inovare și Transfer. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă.pdf Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro

În anul 2012, Parlamentul RM a adoptat Strategia națională de dezvoltare Moldova 2020, prin care au fost trasate 8 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei. Una dintre cele 8 priorități de dezvoltare este domeniul educației Luni, 09 decembrie 2013, Ministerul Mediului a prezentat comunității donatorilor și autorităților publice locale Strategia națională de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2013-2027, aprobată prin HG nr. 248 din10.04.2013. Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului CO-WANDA cu susținerea financiară a Fondulu

Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 în

 1. Principalul document de planificare strategică al țării - Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, a fost aprobat de Executivul de la Chișinău. Strategia stabilește prioritățile sectoriale de dezvoltare pe termen lung, fiind orientată spre sporirea calității vieții cetățenilor. Aceasta urmărește centrarea politicilor publice din Republica Moldova pe problemele.
 2. • este document-cadru de referință pentru oliticile publice relevante și toate instituțiile implicate în realizare obiectivelor de infrastructură de transport națională. Strategia de transport intermodal in Romania 2020, aprobata prin OMTI nr. 457 din 20.06.2011, stabilește ca obiectiv general dezvoltare
 3. - Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora și va aproba Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU Nr. 239. Chişinău, 13 octombrie 2016. strategia națională
 4. ată într-o ședință la Guvern Prim-
 5. Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020. Data publicarii : 23 Mar 2015. [23.03.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020, punem la dispoziţie pentru consultare, prima versiune a acestui program
 6. Dezvoltarea ulterioară a parcului se bazează pe o viziune și o agendă ambițioase. În acest sens, a fost aprobată Strategia de dezvoltare a Moldova IT Park pentru următorii 5 ani. Strategia conține proiecte și activități menite să contribuie la realizarea misiunii Moldova IT Park în dezvoltarea sectorului IT și a ecosistemului de.
 7. Ce prevede Strategia națională anticorupție pentru anii 2017 - 2020, aprobată de Guvern: Acțiuni de aproape un MILIARD de lei susține că o problemă constantă raportată frecvent de partenerii de dezvoltare ai R. Moldova este faptul că autoritățile se concentrează doar pe modificarea legislației anticorupție și nu pe.

Strategia Națională Diaspora-2025, Aprobată De Guvern

 1. Pentru prima dată în Strategia Națională de Apărare a României se vorbește direct despre comportamentul agresiv al Federației Ruse și despre acțiunile de militarizare a regiunii Mării Negre și de tip hibrid desfășurate de Moscova. Klaus Iohannis a trimis în această săptămână documentul la Parlament, urmează dezbaterea și adoptarea acestuia, scrie Europa.
 2. O comisie specială din Parlament va elabora Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030. Documentul va include atât componenta de irigare a terenurilor agricole, cât și cea de reabilitare și instalare a noilor sisteme de irigare. NTV Moldova Toate de știri. Actualitate. 30.07.2021, 16:23. Un analist economic o.
 3. Etapa I (2019 - 2021) Revitalizarea o facem cu oameni și pentru oameni Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3 Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de

Misiunea de audit a mai constatat că două proiecte implementate au fost atribuite eronat la una din direcțiile prioritare stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare Regională, astfel fiind dezafectate mijloace financiare în sumă de 37,7 milioane de lei Prezentarea Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură aferentă perioadei 2021 - 2023 În cadrul unei conferințe de presă susținută la Palatul Victoria, am prezentat Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a anunțat ieri, 15 septembrie, o nouă întâlnire online de descoperire antreprenorială, ce are ca obiectiv identificarea nişelor orientate spre inovare (tehnologică sau non-tehnologică) în sectorul regional de Agro-Food, în special prin valorificarea atuu-urilor regionale şi a preocupărilor actorilor regionali, care ar putea forma o masă.

Strategia Națională de Sănătate 2030 lansată pentru

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului Edineț a fost elaboratăținîndu-se cont de o serie de documente de programare locală, regională, națională și internațională: Strategia de Dezvoltare a raionului Edinet, Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2010-2016; Strategia Executivul a adoptat printr-o hotărâre, Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale SINERGIE 2021-2030 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia

Video: A fost aprobată Strategia națională de dezvoltare „Moldova

Capcană pentru piața produselor petroliere László DIÓSI: Foreign investments come to Moldova due to banking system stability Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova la data de 30 Aprilie, a.2021 Când nu sunt bani de la FMI, emitem VMS! Nikolay BORISSOV: Cumpărarea Moldindconbank-ului reprezintă cea mai bună achiziție de pe piața moldovenească, deși. Strategia de Dezvoltare Durabilă a raionului Glodeni 2021-2025 5 strategică (concepte, strategii și programe naționale) cu relevanță asupra obiectivelor stabilite ce vizează dezvoltarea durabilă a raionului, printre care: - Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030; - Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) Nord 2016-2020 Strategia de Dezvoltare Locală actuală; Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrare, la care s-a aprobat și argumentat participarea la actualul apel de propuneri. Termenul limită de completarea a Formularului de Aplicare este 15 martie 2021, ora 12:00. Fiecare GAL va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației

Sebastian Cristoiu, Auchan: “Politica pe care o vor aborda

Delegația Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă a participat la un eveniment organizat de Observatorul dezvoltării durabile, organism al Comitetului Economic și Social European. În cadrul acestuia, consilierul de stat László Borbély a expus reprezentanților societății civile europene Strategia națională pentru dezvoltarea. Putin a semnat decretul cu privire la strategia națională de dezvoltare până în 2030 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretul prin care stabilește obiectivele strategiei naționale de dezvoltare până în anul 2030. 21.07.2020, Sputnik Moldova Guvernul Orban (la fel ca și guvernele anterioare) dorește să facă o Bancă de Dezvoltare, denumită pompos Banca Națională de Dezvoltare (BND), dar până în acest moment este foarte neclar când va fi înființată, cum anume va fi înființată și mai ales, cum va funcționa. Restul lucrurilor par a fi limpezi și cristaline regională Sud (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, strategii sectoriale de dezvoltare) și supra-naționale (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, Strategia UE pentru Regiunea Mării Negre 2020-2030). 1.3. Comisia și echipele PS PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 martie 2021 şi la Paris la 15 martie 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007.

Grupul de lucru pentru elaborarea planului de măsuri

Strategia de audit pe anii 2019-2021 (Plan multianual) Curtea de Conturi mun. hișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69 tel. (+373 22) 23 25 79, fax (+373 22) 23 30 20 www.ccrm.md e-mail: ccrm@ccrm.m 2020-2021), raională (Programul de dezvoltare social-economică a raionului Cimșlia (2016-2020)), regională (Strategia de dezvoltare regională Sud (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, strategii sectoriale de dezvoltare) și supra O zi de mare însemnătate pentru dezvoltarea durabilă a României: pri... ma întrunire a Consiliului Consultativ pentru dezvoltare durabilă a avut loc astăzi. Consiliul întregește cadrul strategic și legislativ la care lucrăm de ceva timp pentru a implementa eficient Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030