Home

Legea monumentelor istorice actualizata 2022

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice În vigoare de la 24 iulie 2001 Formă aplicabilă de la 20 noiembrie 2006 Consolidarea din data de 25 septembrie 2019 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 20 noiembrie 2006 şi include modificările. NORMA 02/12/2019 - Portal Legislativ. NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2019 pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii.

privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 20 noiembrie 2006 *) Republicat, în temeiul art. Vdin Legea nr. 259/2006 pentru modificarea 3i completarea Legii nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, publicat, în Monitorul Oficial al României Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii /2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizata,.

a) pentru lucrari de constructii care se executa la toate categoriile de monumente istorice prevazute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizata, inclusiv la anexele acestora identificate in acelasi imobil - teren si. LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicare si Actualizata 2019 Actualizata 2019 prin Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, publicata in M.Of. 1043 din 10-dec-2018 in zonele de protectie a monumentelor istorice, definite potrivit legii. Lista monumentelor istorice din România (LMI) a fost actualizată. Comparativ cu lista anterioară (din 2010) au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente şi au fost clasate 644 de monumente (de arheologie, de arhitectură, de for public şi monumente memoriale şi funerare)

Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice (actualizata 23.05.2019) Legea 265 /2006 privind protectia mediului Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (actualizata 13.01.2020) Legea 335/2013 privind stagiul absolventilor de invatamant superior ORDIN NR.119 DIN 04.02.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru. Modificari legislative aduse Codului Fiscal incepand cu 01.04.2019 privind cheltuielile cu sponsorizarea/mecenatul (in cazul societatilor platitoare de impozit profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor) conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;. Legea 422/2001 - forma sintetica pentru data 2020-05-25 pag. 1 5/25/2020 : lex@snppc.ro. Art. 6 (1)Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitat ORDIN nr. 2.978 din 25 septembrie 2019 pentru modificarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.765/201

Legea 105/2019 ( privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative ) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României,. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 07 august 1991 monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobile teren şi/sau construcţii, identificate prin număr cadastral, amplasate î LEGEA Nr. 422/2001 *) privind protejarea monumentelor istorice x) NOT Ă Potrivit art. 57 lit. i) din Legea nr. 329/2009 , sintagma Oficiul Na ţional al Monumentelor Istorice şi sintagma Institutul Na ţional al Monumentelor Istorice se înlocuiesc cu sintagm

NORMA 02/12/2019 - Portal Legislati

O nouă formă a art. 24 din legea 50/1991 a fost discutată în ședința comună a celor 2 comisii de la Camera Deputaților. În urma modificărilor, intervențiile pe monumente istorice, clădiri din zonele construite protejate sau din zona de protecție a monumentelor istorice, care se execută fără autorizație de construire, conform. Acestea sunt doar cateva dintre modificarile aduse de Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, promulgata recent de Presedintele Romaniei si publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30 octombrie 2019, potrivit unei analize a Reff & Asociatii Parlamentul României - Lege nr. 105/2019 din 17 mai 2019 Legea nr.105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii ..

 1. În M. Of. nr. 392 din 20 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. Astfel, respective lege aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative: Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (M.
 2. 4222001 privind protejarea monumentelor istorice n vigoare de la 24 iulie 2001 Formă aplicabilă de la 20 noiembrie 2006 Consolidarea din data de 25 septembrie 2019 are la bază republicarea din Monitorul Oficial Partea I nr. I din Legea nr. 3292009 sintagma Oficiul Na ţional al Monumentelor
 3. Legea Monumentelor Istorice Actualizata 2018 C), inclusiv monumente ist Baca selengkapnya Legea Monumentelor Istorice Actualizata 2018 28 Jul, 2021 Posting Komenta
 4. istrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute
 5. Legea sponsorizării și Codul fiscal Legea sponsorizării și Codul fiscal permit societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit să ofere sponsorizări organizațiilor din anumite domenii (spre exemplu organizațiilor caritabile) și să beneficieze de facilități fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege
 6. b)elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice; c)mărturii materiale şi documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, ştiinţifică, artistică, sportivă sau din alte domenii; d)manuscrise, incunabule, cărţi rare şi cărţi vechi, cărţi cu valoare bibliofilă
 7. ut de lecturăMinisterul Culturii și Identității Naționale (MCIN) vrea modificarea Legii monumentelor istorice astfel încât statul să poată interveni cu lucrări de protejare pentru imobile care se află în situații litigioase, arată un comunicat al instituției Ministerul susține că intenția de a modifica legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice astfel.

actualizata cu modificarile si completarile ulterioare - Legea 4221200, actualizata. privind protejarea monumentelor istorice - Legea m.26512006 privind protectia mediului - Legea nr.l35l20l5 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor - O.G. nr.3412013 privind organizarca Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice (actualizata 23.05.2019) Legea 265 /2006 privind protectia mediului Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (actualizata 13.01.2020) Legea 335/2013 privind stagiul absolventilor de invatamant superior ORDIN NR.119 DIN 04.02.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru. Legea 50/ 1991 actualizata 2019 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice (actualizata 07.11.2017) Legea 265 /2006 privind protectia mediului Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (actualizata 30.032018).

Comunicat privind noile măsuri prevăzute în Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 firmele care și-au realizat ultima evaluare în anul 2019 pot decide amânarea evalu monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt. Parlamentul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii este de azi lege. Ca inițiator am numit aceasta lege, legea împotriva birocrației. Este o lege care a spart tiparele puterii statului in fata cetățeanului, care reduce avize și statul la cozi, la mila sau bunul plac al [

Legea 230/2007 a fost abrogata. Legea 196/2018 a intrat in vigoare dupa luna iulie 2019. Vechea Asociatie, pe 10 blocuri din cartier, functioneaza in continuare. Primaria Craiova tolereaza aceasta organizare pt. ca proprietarii din blocul nostru (10B cu 32 proprietari) nu se prezinta la sedinta de constituire Asociatiei pe condominiu Legea vânzării terenurilor agricole 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, 14 august și va intra în vigoare la 60 de zile de la această dată. Principalele modificări aduse vechii Legi 17/2014 prin Legea 175/2020 se referă și la dreptul de a vinde terenul dat în arendă. Legea prevede că arendașul care dorește să [ Ianuarie 2019 5 Figura nr. 1 -Imagine satelitara a amplasamentului 3.2.Localizarea proiectului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata si publicata in Monitorul Oficial si repertoriul Arheologic National: Potențialul arheologic al zonei studiate 1 Ordinul nr. 2694/2017 cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budisteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucuresti, clasat în Lista monumentelor istorice la pozitia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum si pentru modificarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea.

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, iar ulterior a mai fost modificată şi completată prin: - Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii. Legea 176 din 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor publice. OG 2 din 2001 privind regimul juridic al contraventiilor actualizata 2019. MONUMENTE ISTORICE. LMI-NEAMT 2015 ACTUALA. Ordin 2828 din 2015 actualizare Lista Monumentelor Istorice. OMCIN-nr.-2515-2018-privind-stabilire-cuantum-tarife-avize-specialitat

Integral: Legea 50/1991, Actualizata 2019 si Republicata

Avize pentru lucrări de intervenție asupra monumentelor istorice, în zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate. Comunicări pe baza propunerilor în urma şedinţelor CZMI. Prevederi legislative: LEGEA NR. 422/2001, LEGEA NR. 50/1991, O.G.43/2000, O.M.C. nr. 2797/2017. Documentaţia necesară 10. Ordin nr. 2314/2004 din 8 iulie 2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, şi a Listei monumentelor istorice disparute; 11. Ordin 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul 2314/2004; 12

(actualizata la data de 22.06.2016) Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice (actualizata 07.11.2017) Legea 265 /2006 privind protectia mediului Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (actualizata 30.03.2018) Legea 335/2013 privind stagiul absolventilor de invatamant superior ORDIN NR.119 DIN 04.02.2014 al. Legea sponsorizării și Codul fiscal Legea sponsorizării și Codul fiscal permit societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit să ofere sponsorizări organizațiilor din anumite domenii (spre exemplu organizațiilor caritabile) și să beneficieze de facilități fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice (actualizata 07.11.2017) Legea 265 /2006 privind protectia mediului Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (actualizata 30.03.2018

r) acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii Declaratii fiscale cu termen limita de depunere 22 decembrie 2014 Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Iata noutatile! Iata noutatile! ContaUtil: Obligatii declarative cu termene in luna noiembrie 2013 TVA si Inregistrari contabile la Executarea gajului ORDIN nr. 3.143 din 2 decembrie 2019 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturi b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv la.

Fiscalitatea.ro » Legislatia fiscala actualizata 2021 » Conditii de sponsorizare persoana fizica (bolnav). Tratament fiscal conservare si punere in valoare a monumentelor istorice; Legea nr. 156/2019, publicata in M.Of. Noul tratament fiscal al cheltuielilor de sponsorizare Cum tratam fiscal bunurile decontate in cadrul unei societati. Legea 422/2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice- cu toate modificarile si completarile ulterioare — art. 36 si art. 45 Legea 114/ 1996 republicata a locuintei cu modificarile si completarile ulterioare — art. 28 -Legea 230/2007 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari c Legea administratiei publice 2018 - Legea nr. 215/2001 actualizata. de InfoInstitutii.ro 22 Feb. 2018 46142. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial cu numarul 123 din data de 20 februarie 2007 Legea 135/ 2014 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatiilor Ordinul Ministrului culturii şi cultelor nr. î ï í ð/ î ì ì ð privind aproobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, şi a Listei monumentelor istorice disparute, list Hotărârea nr. 276/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD , situat in Timisoara, Bdul Bv 16 Decembrie 1989, nr 14, etaj parter, jud Timis, evidentiat in CF nr 400958-C1-U20, nr. top. 400958-C1-U20, la pretul de 130.000 eur

Lista Monumentelor Istorice - Institutul Național al

legislatia domeniului - RU

Legea privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare - Legea nr. 102/2014. În Monitorul Oficial nr. 520 din 11 iulie a.c. a fost publicată Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare. Actul normativ intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al. - scutirea se aplica pentru cladirile de tipul muzeu sau casa memoriala, incadrate in categoria monument istoric - monument conform art. 3 lit. a din Legea nr. 422/2001 republicata si actualizata privind protejarea monumentelor istorice, care se regasesc ca muzeu/casa memoriala in lista monumentelor istorice - anexa la Ordinul Ministrului.

Modificari legislative aduse Codului Fiscal incepand cu 01

În final, 11 dintre cele 27 de cereri de finanţare depuse în cadrul apelului dedicat restaurării şi revitalizării monumentelor istorice sunt finanţate. Dintre acestea, 9 proiecte sunt în implementare, iar alte 2 proiecte se află în etapa de precontractare. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale ORDIN nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute; LEGEA LOCUINŢEI nr. 114 /1996, cu modificarile si completarile ulterioare

ORDIN nr. 2.978 din 25 septembrie 2019 - iLegi

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 actualizata 2018, Ordin privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - republicată; LEGE NR. 422 DIN 18 IULIE 2001 - republicată - privind protejarea monumentelor istorice ; LEGE nr. 120 din 04 mai 2006 monumentelor de for public - ACTUALIZATA; HOTĂRÂRE nr. 1309 din 20 noimbrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul. În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata şi cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 Legea nr. 261/2009 (publicată la 16 iulie 2009), în vigoare de la 14 octombrie 2009) 1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; [{*}] 2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasar Art. 28. - - Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere s

conform anexa 5 la legea 292/2018 i. denumirea si tema proiectului: construire adapost animale ,bazin vidanjabil,platforma depozitare dejectii,fanar,spatiu depozitare siloz,bransament electric,amenajare acces drum Și Împrejmuiri ii.beneficiar sc.europrdangus srl reprezentat de vicol mariu In M. Of. nr. 207 din 24 martie 2014 a fost republicata Legea nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice. Din cuprins: *) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea. a) pentru lucrări de construcţii care se execută la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizată, inclusiv la anexele acestora identificate în acelaşi imobil. Art. 6. - Mormintele şi operele comemorative de război care sunt înscrise în Lista monumentelor istorice se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, precum şi dispoziţiilor prezentei legi. Art. 7 Forma actualizata valabila la data de : 9 iunie 2011 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Finanţarea elaborării monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor*), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului

Legea 105/2019 Legislatie gratuit

lEGEA 422/2001 actualizata - RU

 1. Candidaţii atestați în domeniul protejării monumentelor istorice în cadrul sesiunilor de atestare organizate de Institutul Naţional al Patrimoniului în perioada octombrie 2019 - noiembrie 2020 sunt invitaţi să ridice certificatele de atestare. În prealabil trebuie achitat tariful de atestare stabilit prin Ordinul MC nr. 2621 din 12.
 2. OG 43 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional . OG 47 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial . OG 87 2001 sevicii publice salubrizare localitati . OG 47 2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animal
 3. istrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata şi cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 ; Apreciem ca prezentul proiect de hotărâr
 4. - Legea 10/1995 privind calitatea în constructii cu completarile si modificarile ulterioare - secțiunile 5 și 6; - Legea 422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice - cu toate modificările şi completarile ulterioare - art. 36 și art. 45

Raportul nr. 2640/21.03.2019 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului urbanism, agriculturä, realizarea lucrärilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice de arhitecturä, Cornisiei pentru administratie publicä localä, juridicä, apärarea ordinii publice, respectarea drepturilor libertätilo monumentelor istorice, București, precum și ale altor acte normative ce reglementează protecția LEGEA 98 din 2016 privind-achizitiile-publice-actualizata-2018 cu modificările și completările LEGEA nr. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de.

(b), respectiv : la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit. Având în vedere prevederile art. IV lit. a) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 9 lit. i), art. 17 şi art. 41 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată viii. Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate Tinand seama de dispozitiile art.4 din Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare, Raportat la prevederile Ordinului Ministerului Culturii si Cultelor nr.2314/2004, privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata

actualizata 2017 Codul fiscal COR 2019 - Clasificatorul meseriilor în România, Grupa minoră 265 - Artiști creatori si actori Legea sponsorizarii si Ordonanța de urgență nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor Legea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001) care instituie timbrul monumentelor istorice. Nr. 7043RP din 09.10.2019 -PROIECT . proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 (Modificare introdusă de LEGEA nr. 209 din 3 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 07 noiembrie 2017.) b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si actualizata Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii n

Adeverinta Somaj Anexa 26

2. Legea aflată în vigoare Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea Legea nr. 571 din 22 decembrie privind Codul Fiscal Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice 3. Sponsorizarea şi mecenatul: definiţii, motive şi acte 4. Sponsori, mecena şi beneficiari 5 -Legea nr. I 0/1995 privind calitatea in construcNii cu completarile si modificarile ulterioare; -Legea nr.422/2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice cu toate modificarile ~i completarile ulterioare; - Legea nr. 350/2001 actualizata privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice (actualizata 07.11.2017) Legea 265 /2006 privind protectia mediului Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (actualizata 30.032018) Legea 335/2013 privind stagiul absolventilor de invatamant superior ORDIN NR.119 DIN 0402.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru aprobarea. ORDIN nr. 2.361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 octombrie 201 Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizata