Home

17 obiective de dezvoltare durabilă odd

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). ODD-urile universale, transformaționale și inclusive descriu provocările majore ale dezvoltării umanității. Scopul celor 17 ODD (vezi caseta 1.1) este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe pământ pentr

3 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă cuprinde un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD)1 și 169 de obiective specifice sau ţinte, axate pe trei arii principale de dezvoltare durabilă: economie, societate și mediu. Pentru măsurarea progresului în atingerea țintelor ODD-urilor, pentr Central Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei. În anul 2012 la Rio de Janeiro, la Conferința Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă, au fost formulate 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă pentru tot globul pământesc. Află, prin acest articol, tot ceea ce trebuie să cunoști despre ele și cum ne influențează viața în fiecare zi Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sunt un set de ținte legate de dezvoltarea internațională pe viitor. Acestea sunt create de către Organizația Națiunilor Unite și promovate ca Obiective la nivel Mondial pentru dezvoltare durabilă.Au înlocuit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului care au expirat la sfârșitul anului 2015. ODD-urile sunt active din 2015 până în 2030 La 25 septembrie s-au împlinit cinci ani de la adoptarea de către 193 state membre ONU a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, ocazie cu care au fost adoptate 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) în vederea eradicării sărăciei și realizarea dezvoltării durabile în întreaga lume

Agenda 2020 - 2030 Archives - GIEDD

Obiectivele de dezvoltare durabila (ODD) — CNRE

ONU în Moldova este un partener cheie care susține procesul de naționalizare și implementare al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă(SDG) în Moldova. Guvernul s-a angajat să realizeze ODD-urile, iar cu suportul ONU, Cancelaria de Stat a Moldovei a desfășurat consultări externe în format extins privind Agenda 2030 și aplicarea. 193 de lideri ai lumii au adoptat Agenda 2030 și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Noua agendă globală pentru combaterea sărăciei reprezintă un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate

În lumina angajamentului de implementare a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) Guvernul României a adoptat, în anul 2018, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDD), ca instrument principal ce ghidează împlinirea acestui deziderat de mediu. Pentru prima oar ă, ac ţiunile vizeaz ă în egal ă m ăsur ă statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare. Central Agendei 2030 se reg ăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabil ă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale

17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 201

 1. Forumul de la Cluj-Napoca Către o Europă Durabilă până în 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective ODD. Nato factor de stabilitate geostrategic 2019-2030 a fost moderat și susținut de Președintele Fundației Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă, Conf. Dr. Ing. Cristiana Sîrbu
 2. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acţiune pe urmatorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030. Ministerul Educaţiei are o secţiune dedicată acestui subiect pe site-ul oficial, edu.ro. Acolo.
 3. Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite reprezintă o decizie comună în vederea atingerii celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Obiectivele sunt un apel la acțiune în domenii legate de chestiuni politice și social-economice globale. Fiecare dintre obiective are în vedere îndeplinirea unor standardele globale de bunăstare, măsurate prin indicatori
 4. Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă? În 2015, statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) au definit 17 obiective de dezvoltare durabilă (prescurtat ODD, dar mai cunoscute ca SDG, Sustainable Development Goals), din dorința de a lansa un apel către toate țările de a lucra împreună pentru probleme care le afectează pe toate deopotrivă
 5. Obiective de dezvoltare durabilă. La finalul anului 2015, Națiunile Unite au adoptat 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care vin să completeze precedentele Obiective de Dezvoltare ale Mileniului și își propun să rezolve problemele economice, sociale și de mediu ale lumii până în anul 2030. Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare.
 6. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării, promovând echilibrul între cele trei direcții ale dezvoltării durabile- economică, socială și de mediu. Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) au ca finalitate eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităților, a injustiției și protejarea mediului

Tot ce trebuie să știi despre Obiectivele de Dezvoltare

La 3 ani de la adoptarea Agendei globale de dezvoltare durabilă, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) sunt prea puțin cunoscute atât de autorități, profesioniști, precum și de către cetățeanul de rând, fie acesta adult sau tânar, locuitor într-un mare oraș sau dintr-un sătuc, a fost una dintre concluziile seminarului. Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar inte- grarea acestora în cadrul strategic național, dar și crearea unui sistem de raportare și evaluare a progresului în atingerea fi ecărei ținte relevante pentru Republica Moldova

Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea: eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei Despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de toate statele membre ale Națiunilor Unite în 2015, oferă un plan comun pentru pace și prosperitate pentru oameni și planetă, acum și în viitor. În centrul său se află cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), care reprezintă o cerere urgentă de acțiune a tuturor țărilor. Anul 2015 marchează redefinirea obiectivelor de dezvoltare ale umanității pentru următorii 15 ani, cu scopul de a asigura o dezvoltare durabilă prin trecerea de la cele 8 Obiective de Dezvoltare ale Mileniului - la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, adoptate la New York in Septembrie 2015.Acest portal are rolul de a oferi informații avizate din domeniul dezvoltării.

Principala concluzie a celor 3 întâlniri a fost că cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale ale Agendei 2030, pot fi atinse doar printr-o colaborare mult mai accentuată a tuturor actorilor sociali, atât la nivel național, cât și internațional. În susținerea acestei. În 2015, Organizația Națiunilor Unite a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă , un acord multilateral între toate statele membre ale ONU care stabilește o foaie de parcurs către un viitor mai durabil. În centrul său se află o serie de obiective - 17 ODD - variind de la eradicarea sărăciei și a foametei până la protejarea vieții în oceane

Sunt denumite Obiective de Dezvoltare Durabilă sau ODD. În limba engleză le regăsim sub denumirea de Sustainable Development Goals sau SDG. Ele acoperă o gamă largă de tematici care promovează acțiunea globală în trei arii de dezvoltare durabilă principale: economie, societate și mediu. Cele 17 ODD-uri se adresează în egală. Anul acesta, pe 25 septembrie s-au aniversat 2 ani de la adoptarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) de către Adunarea Generală a ONU, la New York, care vor asigura echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: de mediu, socială și economică

În centrul agendei se află obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) - obiective convenite la nivel internațional care ar trebui să fie atinse până în 2030. Obiectivul 2 este ambițios: eradicarea foametei în lume. Agricultura UE are o contribuție dublă: politica agricolă comună garantează disponibilitatea unor alimente sigure. 09 Iunie 2020. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) au fost adoptate de către toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite în 2015 pentru a pune capăt sărăciei, pentru a reduce inegalitățile și pentru a construi societăți mai pașnice și prospere până în 2030. Cunoscute și sub denumirea de Obiective Globale, ODD. Obiectivul de dezvoltare durabilă 7 (ODD 7 sau Obiectiv global 7) este unul dintre 17 Obiective de dezvoltare durabilă stabilit de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 2015. Are ca scop Asigurarea accesului la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți. Obiectivul are cinci obiective de atins până în 2030.. Aceste obiective de dezvoltare durabilă (ODD) stabilesc standarde globale uniforme pentru prioritățile și obiectivele dezvoltării durabile până în 2030 la nivel economic, social și de mediu. Ca afacere, ODD oferă o bază bună pentru definirea propriilor noastre obiective de durabilitate

Europene (UE) și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1 în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015 celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Rugăm sa rețineți că fiecare obiectiv este legat de un set de obiective asociate/ținte și indicatori. Sindicatele sînt invitate să acorde o atenție deosebită Obiectivului 8, scopul cărui OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ. La rcoach, prin strategia noastră de responsabilitate corporativă, ne angajăm, împreună cu mii de companii din întreaga lume, să sprijinim și să promovăm Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) propuse de ONU pentru a realiza o societate globală mai bună pentru toți. În septembrie 2015, 193 de.

în 2030. Acesta include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de obiective conexe pe care să le aibă în vedere țările și părțile interesate. UE a avut un rol esențial în elaborarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite și, împreună cu statele sale membre, s-a. UE a jucat un rol important în procesul care a condus la adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD-uri) în septembrie 2015. În prezent, UE este hotărâtă să preia conducerea în punerea în aplicare a agendei Statul român, alături de toate celelalte state membre ONU, și-a asumat atingerea unui număr de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, până în anul 2030. Ca să înțelegem puțin mai bine despre ce este vorba, putem lua în calcul această definiție a dezvoltării durabile: satisfacerea nevoilor generațiilor prezente, fără a. Agenda 2030, articulată pe 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) care reunesc dimensiunile economice, sociale și de mediu, include cei trei piloni cheie: oameni, prosperitate și planetă. Acreditarea, în colaborare cu alte instituții din infrastructura calității, inclusiv metrologia, standardizarea La 25 septembrie 2015, Adunare a Generală ONU a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă (UN, 2015).Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD).ODD-urile universale, transformaționale și inclusive descriu provocările majore ale dezvoltării umanității

Obiectivele de dezvoltare durabilă - Wikipedi

Principala concluzie a celor 3 întâlniri a fost că cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale ale Agendei 2030 pot fi atinse doar printr-o colaborare mult mai accentuată a tuturor actorilor sociali, atât la nivel național, cât și internațional. În susținerea acestei. Prin acest document ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare și cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acțiune pe următorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030 În cadrul Summit-ului Națiunilor Unite din septembrie 2015, liderii la nivel global au adoptat cele 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030. Acestea reprezintă obiective globale, aplicabile tuturor statelor, care au misiunea de a depune toate eforturile pentru eradicarea sărăciei, de a lupta împotriva inegalităților.

Răspunsul UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă - un viitor durabil al Europei UE a jucat un rol important în procesul care a condus la adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD-uri) în septembrie 2015. În prezent, UE este hotărâtă să preia conducerea în punerea î Acestea se rezumă în 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și 169 de activitați menite să faciliteze realizarea acestor obiective - toate fiind incluse în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, adoptată de liderii mondiali în cadrul Asambleei Generale a Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015 Prin acest document, ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare și cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acțiune pe 15 ani pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030 de dezvoltare durabilă (ODD) ale Agendei Combaterea sărăciei în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă (O DD) al e Agendei M. întrucât Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care include 17 obiective, precum, printre altele, eliminarea sărăciei, eradicarea foametei, accesul la apă curată și la salubritate,.

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015 Cele 17 noi obiective de dezvoltare durabilă (care vor fi cunoscute sub numele de ODD) și cele 169 de obiective asociate vor asigura echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile — de mediu, socială și economică — acoperind domenii cum ar fi sărăcia, inegalitatea, sănătatea, securitatea alimentară. Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). ODD-urile universale , tr ansf or ma ționale și inclusive descr iu provocările majo re ale dezvoltării umanității. Scopul celor 17 ODD (vezi caseta 1.1) este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe pământ pentru toată. Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. În această strategie sunt stabilite o sumă de acţiuni pentru următorii ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 2030

Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă încotro

În acest mod, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) care alcătuiesc Agenda 2030, stabilesc pentru următorii ani o agendă de acțiuni ale căror obiective sunt strâns legate între ele și urmăresc eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților, injustiției și protejarea planetei până în anul 2030 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de comunitatea internațională în septembrie 2015, reprezintă un nou proiect ambițios care răspunde tendințelor și provocărilor globale. În centrul Agendei 2030 se află cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și țintele aferente, care se desfășoară până în 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU2, guvernele țărilor din întreaga lume au ales o cale mai durabilă pentru planeta și pentru economia noastră. Agenda 2030 a ONU are în centrul său 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). În următorii 15 ani, aceste obiective ne vor îndruma în vederea pregătiri Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective ODD. Nato factor de stabilitate geostrategic 2019-2030 din 26 Septembrie 2019 desfășurat în cadrul Camerei de Comerț și Industrie București este primul din seria de 8 forumuri regionale din România care vor constitui un mijloc real de informare în toate mediile din țară Despre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE) și-a asumat cele 17 obiective globale ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabil[ și integrarea principiilor acestora în politicile publice în 2015

THE 17 GOALS Sustainable Developmen

 1. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Bucharest, Romania. 3,393 likes · 145 talking about this. Departamentul funcționează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și este coordonat de..
 2. De asemenea, toate acțiunile demarate de companie sunt asociate în principal cu 5 dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă: Fără foamete (ODD 2), Sănătate și bunăstare (ODD 3), Educație de calitate (ODD 4), Condiții de muncă decente și creștere economică (ODD 8) și Consum și producție responsabile (ODD 12)
 3. Data de 25 septembrie 2019 a marcat cea de-a patra aniversare a adoptării Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au fost adoptate de liderii mondiali, la New York, pe 25 septembrie 2015. Scopul a fost acela de a eradica sărăcia extremă, de a.
 4. are, iar drepturile omului să fie respectate

Viziunea UE cu privire la dezvoltarea durabilă Comisia

Agenda 2030 și cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă pe care le propune au fost adoptate și de România. În aprilie 2016, Parlamentul României, printr-o ședință comună a celor două camere, devine primul din cele 176 ale Uniunii Interparlamentare care își exprimă susținerea pentru implementarea Agendei 2030 în România. 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii. În septembrie 2015, împreună cu celelalte 192 de state membre, Moldova a aprobat noua Agendă de dezvoltare durabilă - Agenda 2030, cu 17 obiective și 169 de ținte. O parte importantă a monitorizării procesului de implementare a Agendei 2030 este Evaluarea Națională Voluntară privind progresul de implementare a Agendei 2030 (ENV), la. Aceste 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite sunt strâns legate între ele și concepute pentru a fi indivizibile. In vederea măsurării progresului în atingerea ODD-urilor au fost aprobaţi indicatori globali de monitorizare pentru fiecare ţintă, în parte are Obiectivele de Dezvoltare Durabilă/ODD) ce ar veni să contribuie la soluționarea problemelor existente pe terra. Astfel, în septembrie 2015, îm-preună cu celelalte 192 de state membre, Moldova a aprobat noua Agenda de Dezvoltare Durabilă - Agenda 2030, cu 17 obiective și 169 indicatori glo-bali relevanţi pentru Republica Moldova

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă - Biroul Naţional de

 1. Joi, 17 iunie, de la ora 11:00, o nouă lecție gratuită pentru mii de elevi va fi transmisă în direct de la Mausoleul de la Mărășești, județul Vrancea. A șaptea lecție din proiectul național Educație la înălțime are ca temă două obiective de dezvoltare durabilă - educație de calitate și egalitate de gen. Gazda [
 2. Nevoia unei cooperări globale reînnoite și redresarea în contextul Covid-19 sunt principalele teme ale Adunării Generale a ONU din acest an Anul acesta marchează a cincea aniversare de la adoptarea Agendei 2030 și a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) de către Organizația Națiunilor Unite, precum și cinci ani de la angajamentul Enel privind ODD, din 2015Enel a fost.
 3. Obiectivele de dezvoltare durabilă. ODD-urile la nivel local; Prezentare generală a acțiunilor de proiecte. 11 Orașe și comunități durabile; 17 Parteneriate pentru obiective; 222 acțiuni de proiect (33%) $11 043 320 (20%) Obiectivele de dezvoltare durabilă în Regiuni
 4. Competiția face parte dintr-un amplu program de conștientizare și informare privind cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă înscrise în Agenda 2030. Acest program se întinde pe durata a 7 ani și va premia în fiecare an campionii câte unui domeniu dintre următoarele: 1

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD) din cadrul Secretariatului General al Guvernului caută campioni la dezvoltare durabilă în domeniul EDUCAȚIEI. DDD a lansat o competiție națională adresată organizațiilor care au derulat, în ultimii 3 ani (respectiv în perioada 15 septembrie 2018 - 15 septembrie 2021) proiect în sfera educației salută documentul de reflecție al UE intitulat Către o Europă durabilă până în 2030 și invită Comisia Europeană și Consiliul European să recunoască punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale acesteia ca prioritate pentru agenda lor politică, precum și ca obiectiv global în următorul plan. informați cu privire la cele 17 Obiective strategice de dezvoltare durabilă ale ONU și au dezbătut online această temă. Cele 17 Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, dezbătute de către elevii noștri sunt următoarele: 1. Fără sărăcie 2. Fără foamete 3. Sănătate și bunăstare 4. Educație de calitate 5. Egalitate.

Asigurarea disponibilității, managementului durabil al apei și sanitație pentru toți și vernisarea expoziției de carte Save water - Salvați apa. Activitatea s-a înscris cu succes în sprijinul Agendei ONU 2030 de promovare a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă Obiective de dezvoltare durabilă și Nigeria este despre cum Nigeria implementează Obiective de dezvoltare durabilă în cele treizeci și șase de state și teritoriul său de capital federal (FCT), Abuja. Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) constă în șaptesprezece obiective globale concepute ca plan pentru a realiza un viitor mai bun și mai durabil pentru toți Cele 17 noi obiective de dezvoltare durabilă (care vor fi cunoscute sub numele de ODD) și cele 169 de obiective asociate vor asigura echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile — de mediu, socială și economică — acoperind domenii cum ar fi sărăcia, inegalitatea, sănătatea, securitate •stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD/SDG) și 169 de ținte 3. 4. Dezvoltarea durabilă în România Angajament politic pentru Agenda 2030 •În aprilie 2016, ambele camere ale Parlamentului României și-au declarat susținerea pentru implementarea celor 17 obiective

Educație - Precursori - Tradiții Creative

România se află pe locul 41 (54.4%), iar ultimul loc este ocupat de Atena (48.6%). Clasamentul a fost stabilit pe baza celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) adoptate în 2015 de cele 193 de state membre ale ONU, iar procentajul obținut de fiecare oraș reprezintă gradul de îndeplinire a acestora Manualul pentru tineri UN and SDGs explorează - așa cum este sugerat și în titlu - cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ( #ODD) dintr-o perspectivă nouă, cea a tânărului din ziua de azi, ce este interesat și mereu la curent de ceea ce se întâmplă la nivel global și care își dorește să afle cum ar putea acționa pentru a aduce schimbări pozitive

17. consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă [7]. Dintre cele 17 obiective ale Agendei pe locul 4 este situat obiectivul Garantarea unei edu-caţii de calitate și promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. În opi Obiectivele de dezvoltare durabilă și Libanul explică contribuțiile majore lansate în Liban în direcția avansării obiectivelor de dezvoltare durabilă ODD și a agendei 2030. La sfârșitul anilor 2010 au fost organizate forumuri cu mai multe părți interesate de diferite agenții ONU, inclusiv Rețeaua UN Global Compact din Liban, pentru avansarea obiectivelor globale și impactul. Știai că și România, în calitate de membră a Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD)?. Aceste obiective au puterea de a crea o lume mai bună până în 2030, prin eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților și abordarea cu urgență a schimbărilor climatice Este susținută ODD - obiective de dezvoltare durabilă acumularea de cunoștințe pentru înțelegerea complexității lumii, dezvoltarea înțelegerii interdisciplinare, a gândirii critice, dar și a capacității de acțiune pentru a răspunde acestor ODM - obiectivele de dezvoltare ale mileniului provocări prin intermediul. Prin acest document ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare şi cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acţiune pe următorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă PNUD în Moldov

 1. set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de obiective conexe pe care să le aibă în vedere țările și părțile interesate. UE a avut un rol esențial în elaborarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite și, împreună cu statele sale membre, s-a angajat să fie un pionier și.
 2. isterelor și instituțiilor de resort, partenerilor sociali, organizaților neguvernamentale, mediului academic și.
 3. Obiective de Dezvoltare Durabilă Distribuirea revistelor științifice din RM pe 17.Strategie naţională în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) (Asistenţa informaţională) Identificarea serviciilor moderne pentru comunitate în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD): Inovare..

Obiective de Dezvoltare Durabilă Națiunile Unite în Moldov

 1. Ea se concentrează pe cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), pe care guvernele din întreaga lume au fost de acord să le realizeze până în anul 2030. ODD se bazează pe Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și acoperă o serie de probleme cu privire la ecologie, economie și capitaluri proprii
 2. Departamentul de Dezvoltare Durabilă a fost înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017, funcționează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și are următoarele funcţii: de coordonare a activităţilor de implementare rezultate din setul de 17 obiective de dezvoltare durabilă - ODD ale Agendei 2030
 3. Această agendă cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de mediu, dezvoltare orientată către cetățean, într-un mod echitabil, eficient și cu grijă pentru mediu: 1.Fără sărăcie; 2.Foame zero; 3.Sănătate și bunăstare
 4. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt un set de ținte legate de dezvoltarea internațională pe viitor. Acestea sunt create de către Organizația Națiunilor Unite și promovate ca Obiective la nivel Mondial pentru dezvoltare durabilă. Au înlocuit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului care au expirat la sfârșitul anului 2015. ODD-urile sunt active din 2015 până în 2030
CEL DE-AL DOILEA FORUM PRIVIND AGENDA 2030 PENTRUEco-Herit@ge Matters: Diseminare și valorizareCursuri online pe 4 dintre ODD-uri lansate de Fundația Noi

Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă în România. Din noiembrie 2018 România are o Strategie de Dezvoltare Durabilă, aprobată prin HG 877.Strategia e bazată pe cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. În materie de Educaţie există anumite ţinte asumate de România ca realizabile până în anul 2030.Acestea sunt Prin acest document, ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare și cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acţiune pe următorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030 document, ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare și cuantificabile. •Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acţiune pe următorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030 Obiectivul de dezvoltare durabilă 16 (ODD 16 sau Obiectivul global 16) este despre pace, justiţie și instituții puternice. Una dintre cele 17 Obiective de dezvoltare durabilă stabilit de Națiunile Unite în 2015, formularea oficială este: Promovarea societăților pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă, oferă acces la justiție pentru toți și construiește. Cerere aderare. Coaliția România Sustenabilă. Conștienți fiind de importanța celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite, ce urmează a fi implementate la nivel global până în 2030, și de Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a Guvernului României coordonată prin Departamentul de Dezvoltare Durabilă Anul acesta marchează a cincea aniversare de la adoptarea Agendei 2030 și a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) de către Organizația Națiunilor Unite, precum și cinci ani de la angajamentul Enel privind ODD, din 201