Home

Legea 95 2007

Get Lego With Fast and Free Shipping on eBay. eBay Is Here For You with Money Back Guarantee and Easy Return. Get Your Lego Today 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2007, şi aprobată prin Legea nr. 73/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 8 iunie 2011; - Legea nr. 264/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind. Legea 95/2007 (LEGE Nr. 95 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local - Legea nr. 281/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 23 octombrie 2007 Legea nr. 95/2007. M. Of. nr. 267 din 20 aprilie 2007 . PARLAMENTUL ROMÂNIEI . C AMERA DEPUTAŢILOR SENATUL . L EGE . privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin

Parlamentul României - Lege nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii În vigoare de la 01 mai 2006 Consolidarea din data de 06 iulie 2016 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 28 august 2015 şi include modificările aduse pri LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978,. Legea nr. 388/2007 - bugetului de stat pe anul 2008 Monitorul Oficial 902bis/2007; Legea 281/2007 - pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Monitorul Oficial 718/2007 Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 18/04/2008 Capitolul I - Dispozitii general

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : LEGEA-95-2006 LEGEA nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii versiune: consolidată 05-01-2009 - fişă act: Prin OUG nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MOf. nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerulu LEGE 95 11/05/2016 - Portal Legislativ. LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. EMITENT

Legea 95/2004 ( LEGE Nr. 95 din 7 aprilie 2004 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune Legea nr. 281/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 23 octombrie 2007; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privin Actele normative marcate cu două asteriscuri (**) se referă la derogări de la Legea nr. 95/2006, republicată, sau conţin modificări/abrogări efectuate asupra acestor derogări. Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări est Legea nr. 95/2006, republicată, sau conţin modificări/abrogări efectuate asupra acestor derogări. Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări est

Seriously, We Have Lego - Fast & Free Shippin

  1. Lege nr. 95/2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 15 aprilie 2013 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Articol unic Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 1
  2. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi
  3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al Româ-niei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (6) se abrogă. 2
  4. istrativ si fiscal, stadiul Fon

(4)Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31). (4)Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie în serviciul cetăţenilor Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 7 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şoma #M7: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 95/2006 #M8: Legea nr. 96/2006 #M9: Hotărârea Guvernului nr. 1865/2006 #M10: Legea nr. 110/2007 #M11: Legea nr. 157/2007 #M12: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 #M13: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 #M14: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/200

Date dosar nr. 2655/95/2007 (Recurs): Instanta: Curtea de Apel CRAIOVA Complet: Secţia Contencios Administrativ si Fiscal. Stadiu procesual: Recurs. Materie: Contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) Data inregistrarii dosarului: 2007-08-20. Data ultimei modificari: 2017. Partile din dosar si Calitatea acestora: Detalii pe portal.just.ro Date dosar nr. 1317/95/2007 (Recurs): Instanta: Curtea de Apel CRAIOVA Complet: Secţia Contencios Administrativ si Fiscal Stadiu procesual: Recurs Materie: Contencios administrativ si fiscal Obiectul dosarului: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) Data inregistrarii dosarului: 2007-08-2 (Legea nr. 53/2003) Actualizat prin: Decizia nr. 261/2016 a Curtii Constitutionale (publicata în Monitorul Oficial cu nr. 511 din 7 iulie 2016) Legea nr. 57/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 283 din de 14 aprilie 2016) Legea 176/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016 Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 188 din 19 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007. ART. 6 (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public 2168/2007 si nr. 87/2008 care sunt aliniate la standardele in domeniu ale Uniunii Europene (Directiva cadru 89/107 EC, Dir. 94/36/CE pentru coloranti, Dir. 94/35/CE pentru indulcitori, Dir. 95/2/CE pentru alti aditivi decat coloranti si indulcitori, Dir. 94/45/CE, 95/31/CE, 81/712/CE privind criteriile de puritate pentru aditivi). Ord. MSF nr

- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi - Legea 44/01.07.1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale - HG 833/2007 organizarea şi funcţionarea Comisiei Paritare Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 - extras - privind reforma in domeniul sanatatii-actualizata. Emitent: Parlamentul. Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006. Text in vigoare incepand cu data de 6 octombrie 2006. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 1108 din 19.11.2020 a fost publicata OUG nr. 196 din 18 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății pentru a introduce conceptul de telemedicina. Telemedicina cuprinde următoarele servicii:a) teleconsultația: serviciul medical realizat în relație cu. NORME METODOLOGICE din 14 martie 2007 de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (la data 21-dec-2016 Actul modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 1411/2016 Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatic

(3) Candidatul la ocuparea funcţiei publice trebuie să întrunească şi cerinţele specifice minime pentru ocuparea respectivei funcţii, stabilite în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 (3 1) Pentru determinarea faptului dacă persoanele indicate la pct. 1.6 din anexa nr. 1 desfășoară activitate în proporție de cel puțin 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei se calculează raportul dintre suma venitului obținut din activitățile respective și. Decizia 95/2008) (la data 25-feb-2008 a se vedea referinte de aplicare din . Decizia 105/2007) (la data 16-mar-2007 a se vedea referinte de aplicare din . Decizia 28/2007) (la data 28-aug-2006 a se vedea referinte de aplicare din . Decizia 89/2006) (la data 28-iul-2006 a se vedea referinte de aplicare din . Decizia 91/2006 Legea 319 din 2006 Legea privind securitatea si sanatatea in munca Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006 Actualizata in 19 martie 2012 prin Legea 51 din 2012 Actualizata in 24 octombrie 2012 prin Legea 187 din 2012 Actualizata in 20 iulie 2018 prin Legea 198 din 2018 CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1 8 O 261- 2007- norme dezinfectie Având în vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, în temeiul Hotărârii Guvernului..

- Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (M. Of. nr. 369 din 13 mai 2016; cu modif. ult.) LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (la data 13-mai-2016 actul a fost promulgata de Decretul 501. CMSR funcționează în baza Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Anterior publicării acestei legi, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 731/2012), a constatat că Legea pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ş

Incepand cu ianuarie 2007 s-au modificat destul de multe in modul de calcul al salariului. Ce anume redau mai jos : CONTRIBUTII ANGAJAT DE LA 1 IANUARIE 2007. CAS - 9.5% - LEGEA 487/2006, ART. 22, ALIN. 2 ; SOMAJ - 1% - LEGEA 487/2006, ART. 23, ALIN. 1; CASS - 6.5% - LEGEA 95/2006, ART. 257, ALIN. Incepand cu ianuarie 2007 s-au modificat destul de multe in modul de calcul al salariului. Ce anume redau mai jos : CONTRIBUTII ANGAJAT DE LA 1 IANUARIE 2007 CAS - 9.5% - LEGEA 487/2006, ART. 22, ALIN. 2 SOMAJ - 1% - LEGEA 487/2006, ART. 23, ALIN. 1 CASS - 6.5% - LEGEA 95/2006, ART

Legea 95/2007 Legislatie gratuit

The 2007-08 season of the Belgian First Division began on August 3, 2007 and concluded on May 10, 2008. The championship was decided in the 31st round on April 20, 2008, when Standard Liège beat Anderlecht 2-0 at home. For Standard it was their 9th League Championship, but just their first in the last 25 years Art. VI. - Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153-156BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 14 alineatul (5), cuvintele ştampilele şi se exclud. 2 Businessman Ratan Tata describes his experience flying the supersonic F-16 fighter jet and talks about his plans on investing in the Indian aviation sector...

Adresa de corespondență Tel: +4 021 xxx xxx Fax: +4 021 xxx xxx Email: contact@server www.website.ro #M48: Legea nr. 56/2017 #M47: Legea nr. 11/2017 #M46: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 #M45: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 #M44: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 #M43: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 Conform art.178 aliniatul 4 din Legea 95/2006, contractul de management este reziliat de plin drept (n.a. fără intervenția instanței), iar m anagerul răspunde, în condițiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a încălcării obligațiilor referitoare la incompatibilități și conflict de interese INTEGRAL: Codul Rutier 2019. OUG 195/2002, actualizata 2019. OUG nr. 195/2002, Actualizata 2019, privind circulatia pe drumurile publice. Republicata. Actualizare 2019 prin: - Ordonanta urgenta 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; - Legea 203/2018 privind masuri de. #M68: Legea nr. 104/2016 #M69: Legea nr. 112/2016 #M70: Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016** #M71: Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 #M72: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016** #M73: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 #M74: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 Actele normative marcate cu două asteriscuri (**) se referă la derogări de l 80%> 75-80% 70-75% 65-70% <65% Vot Nr. voturi Procent DA 2.013.099 24,75% NU 6.059.315 74,48% Voturi invalide 62.858 0,77% Total (prezență la vot 44,45%) 8.135.272 100.00% Nr. alegători cu drept de vot 18.301.309 Sursă: Biroul Electoral Central Numărul de alegători cu drept de vot este controversat. Există păreri că cifra oficială este mult exagerată, ținând cont de ultimul.

[Art.4 modificat prin Legea nr.95 din 14.05.2015, în vigoare 05.06.2015] Notă: Se declară neconstituţional art.4 alin.(5) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.12 din 04.06.2013, în vigoare 4 iunie 2013 [Art.4 completat prin Legea nr.192 din 12.07.2012, în vigoare 01.10.2012] Articolul 5. Susţinerea de către stat a partidelor politic The law was scheduled for revision in 2007, and, over time, NCLB's prescriptive requirements became increasingly unworkable for schools and educators. Recognizing this fact, in 2010, the Obama administration joined a call from educators and families to create a better law that focused on the clear goal of fully preparing all students for. II din O.U.G. nr. 95/2017 (M. Of. nr. 991 din 13 decembrie 2017), Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (M. Of. nr. 453 din 25 mai 2006, cu modif. ult.), se modifică după cum urmează

Video: LEGE 95 14/04/2006 - Portal Legislati

Legea 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii; cuprinde toate modificarile aduse actului oficial, inclusiv cele prevazute in Legea nr. 157/18.07.2008 publicata in M.Of. Nr. 557/23.07.2008, prin care se stipuleaza fapul ca in situatia in care o persoana realizeaza venituri care sunt neimpozabile, contributia se calculeaza. Legea nr. 230/2007 privind înfiin ţarea, organizarea şi func ţionarea asocia ţiilor de proprietari, cu modific ările ulterioare. ART. 7 Zonele necesare odihnei şi recreerii se amplaseaz ă în locuri care prezint ă cele mai avantajoase element procedura de autorizare 9i continutul documentatiilor previzute de Legea 501 1991 cu modificirile ulterioare qi normele metodologice de aplicare nr.143012005, Ordinului comun M.L.P.T.L. nr. 61 2003 gi MAP nr. 13912003 Lucrarea a fost prezentati in sedinta C.A.T.U.A.T. din data de 07.06.2007 (-$ -. The 2007-08 Serie A (known as the Serie A TIM for sponsorship reasons) was the 106th season of top-tier Italian football, the 76th in a round-robin tournament.It started on 25 August 2007 and ended on 18 May 2008. Internazionale successfully defended the championship on the final day of the season, finishing first with 85 points, three ahead of Rom

Legea nr. 95/200

Legea 52/2003; Legea 52/2003. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).. Logowanie Borg - Sintact.r LEGEA nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Republicata si Actualizata 2020 Actualizata 2020 prin: - Ordinul 546/2019 pentru stabilirea modelelor de conventii privind transportul persoanelor cu handicap; - Ordinul 124/2019 pentru stabilirea modelelor de conventii privind transportul persoanelor cu handicap; - OUG 9/2019 pentru modificarea si. cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia din urmă, respectiv de la 20 septembrie 2006. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile (Sec. 303) Increases, on a joint return, with respect to the earned income credit, the phase out by $1,000 for 2002-2004, by $2,000 for 2005-2007, and by $3,000 for 2007 and following years. Provide for inflation adjustments to such amounts

Nepotism în Guvernul Cîțu

LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul ..

Legea 307/2006; - Cap. III. art. 28 la 30, Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor. Cap. III. din Ordinul M.A.I. 163/2007. art. 37 la 49, Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si exploatarea constructiilor instalatiilor si amenajarilor. Legea 307/2006. Ordinul M.A.I. 163/2007 Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 23 mai 2007, întrucât, simultan cu funcția de Șef al Secției de Oncologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Sibiu, exercită și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 184, alin. 12 din Legea nr. 95/200. From 95 to 193 hp dimensions. Wheel size for the 2007 mercedes benz b class will vary depending on model chosen although keep in mind that many manufacturers offer alternate wheel sizes as options on many models the wheel size available will alter the range of tyres available to be fitted

Parteneriate si proiecte | Scoala Postliceala Dimitrie

Legea 95 2006 actualizata a reformei in sanatat

---------- Notă ────────── **) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras -TITLUL VII: Spitalele . ARTICOLUL 165 (1) Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale. (2) Spitalul poate fi public, public cu sectii private sau privat. Spitalele de urgenta se infiinteaza si functioneaza numai ca spitale publice

Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic ..

Legea 95/2006. OMS 1091/2006. OMS 1092/2006. OMS 2021/2008. OMS 2011/2007 . Link-uri Utile: Ministerul Sanatatii. Asociatia de Medicina de Urgenta si Dezastre. Consiliul National Roman de Resuscitare. Colegiul Medicilor din Romania. Portal Medical. Ghiduri Resuscitare 2015 . Ghiduri Resuscitare 201 În anul 2008 prin Legea nr.387/2007 a bugetului asigurarilor sociale pe anul 2008, s-a stabilit un număr de 550.000 de locuri la tratament balnear şi odihnă, din care 450.000 de locuri la tratament balnear şi 100.000 de locuri la odihnă. Din numărul total de 550.000 de locuri la tratament balnear şi odihnă, au fost contractat Valoarea indicelui de corecţie. - Prin dispozițiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 s-a prevăzut că, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi (1 ianuarie 2011), la punctajul mediu anual se aplică un indice de corecție. Această măsură a fost reglementată pentru a corecta. Legea 95/2006, privind reforma in sistemul sanatatii, prevede la articolul 649 ca pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, dupa explicarea lor de catre medic, pacientului i se solicita acordul scris

LEGE 95 11/05/2016 - Portal Legislati

aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 15/2005 , iar termenii şi expresiile specifice ap ărării împotriva incendiilor au urm ătorul în ţeles: a) autoriza ţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situa ţii de urgen ţă jude ţean sau a Legea 40/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Monitorul Oficial 153/2010 Legea 9/2007 - pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Monitorul Oficial 30/2007

Despre noi – CUMDM Galati

Legea nr. 363/2007 din 21/12/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 28/12/2007 The Audio-visual Law 504/2002 (Legea audiovizualului). (95) Law 31/1990. (96) Contribution from the European Federation of Journalists for the 2020 Rule of Law Report Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale Partea I, nr.255/17.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 95/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial. • Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri mobile aflate în folosinţa unităţilor de cult; • Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificăril