Home

Ecuatii in multimea numerelor reale

Ecuatii in multimea numerelor rationale. Multimea numerelor reale Calcul algebric. Elemente de organizare a datelor. Patrulatere. Calcul de arii. Teorema lui Thales. Asemanarea triunghiurilor. Relatii metrice in triunghiul dreptunghic. Cercul. Poligoane regulate. Clasa a VIII-a. Lectii liceu. ecuatii in multimea numerelor reale . 9 iulie 2019, 22:25. 0 stele | 0 review-uri. test de ecuatii de diferite grade de dificultate. Învăţământ gimnazial - Matematica - Fişe de lucru - Clasa a 7-a; Clasa a 8-a; Subtip: Fisa recapitulativa. Metode: Metode alternative de evaluare. Cate elemente are multimea: A) 200 B) 199 C) 996 D) 201 E) 1997. Solutie. Aici intram pe taramul rezolvarii ecuatiilor diofantice liniare in doua variabile. Aceste ecuatii (care nu se studiaza in scoala) apar totusi in exercitii din unele culegeri de larga circulatie (Nita/Nastasescu sau Pirsan/Lazanu de exemplu). Forma unei astfel de ecuatii este www.profesorultau.r

Ecuatii in multimea numerelor rational

A rezolva o ecuatie inseamna a gasii multimea solutiilor ecuatiei. Multimea solutiilor unei ecuatii se noteaza cu S. Cum rezolvam in multimea numerelor rationale ecuatiile. - punem in evidenta termenul care contine necunoscuta. - calculam diferenta c-b=d. - apoi rescriem ecuatia Multimea-numerelor-reale-exercitii-rezolvate,Exercitii rezolvate cu ecuatii logaritmice,logaritmi,functia logaritmica,proprietat 1. Domeniul de de nitie al functiei logaritmice este multimea numerelor reale pozitive. 2. Domeniul de valori al functiei logaritmice este multimea numerelor reale. 3. Pentru a>1 functia logaritmica este strict crescatoare (0 <x 1 <x 2) log a x 1 < log a x 2), iar pentru 0 <a<1, este strict descrescatoare (0 <x 1 <x 2) log a x 1 > log a x 2). 4.

Siruri De Numere Reale Exercitii Rezolvate

ecuatii in multimea numerelor reale mirelaclau 09

Multimi, functii, numere reale - probleme rezolvat

  1. Ecuatii in multimea numerelor rationale 4. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor B. Multimea numerelor reale 1. Radacina patrata. Algoritmul de extragere a radacinii patrate. Numere irationale 2. Opusul si modulul unui numar real. Forme de scriere a numerelor reale 3. Reguli de calcul cu radicali. Scoaterea factorului de sub radical
  2. ant. 4. Diagrama obiective-continut Codul obiectivului Succesiunea de parcurgere a continutului de instruire (coduri) O1 1. ' 1.1. ' (1.1.1. ' 1.1.2. ' 1.1.3.) ' 2
  3. Definiție algebrică. Considerând corpul numerelor raționale ℚ, inclus în corpul numerelor reale ℝ (ℚ ⊆ ℝ), mulțimea numerelor iraționale se poate defini ca diferența dintre mulțimile ℝ și ℚ: = adică: = {|,} este o mulțime infinită. . Definiție analitică. O definiție riguroasă a numerelor iraționale se poate face prin metodele analizei matematice, mai exact prin.
  4. Multimea numerelor rationale: Patrulatere: Multimea numerelor reale: Asemanarea triunghiurilor: Calcul algebric: Relatii metrice : Ecuatii si sisteme de ecuatii: Cercul si poligoane regulate: Elemente de organizare a datelo
  5. Multimea numerelor reale (R) Ecuatii, inecuatii. Sisteme de ecuatii Functii Elemente de trigonometrie. Elemente de geometrie planä Progresii Multimea numerelor complexe (C) Multimi de numere. Probleme de numärare Probabilitäti.. Elemente de algebrä liniarä 10. Elemente de geometrie calcul vectorial Il. Limite de functii 12
  6. În acest prim capitol, intitual Ecuații care se studiază în gimnaziu (mai exact în clasa 5, clasa 7 și clasa 8), vom studia, în primul rând, ecuațiile de gradul 1.Vom vedea care sunt regulile de rezolvare ale acestor ecuații de gradul 1, atât în mulțimile numerelor naturale și întregi, cât și în mulțimile numerelor raționale și reale

12 cls5 Ecuatii si inecuatii in multimea numerelor

  1. Multimea numerelor complexe C Din necesitatea rezolvarii anumitor ecuatii, cum ar fi ecuatia de gradul II, cu ' 0, s-au introdus numerele complexe, prin extinderea multimii numerelor reale. C uR ^ R /a,b `, deci numerele complexe sunt de forma : z a b i, unde a si b sunt numere reale, iar i2 1 a se numeste partea reala a lui z, iar
  2. Multimea numerelor reale. Operatii cu numere reale. Puteri si Radicali. Notiunea de Functie. Functia de gradul II. Ecuatii ax+b=0. Ecuatii de gradul 2 cu o necunoscuta. Algoritmul de rezolvare a unor ecuatii rationale cu necunoscuta la numitor. Sisteme de ecuatii: metoda substitutiei, metoda reducerii. Metoda intervalelor de rezolvare a.
  3. Inegalităţi în mulţimea numerelor reale Se spune că relaţia care guvernează cu adevărat matematica este cea de inegalitate, egalitatea fiind un caz special. Cunoaşterea rezultatelor de bază, a inegalităţilor remarcabile şi a tehnicilor cu aplicabilitate largă este neapărat necesară
  4. e solutiile reale ale ecuatiei ecuatii logaritmice, Variante M2 bac 2009, Exercitiul 2, Sa se deter

1 Rezolvati In Multimea Numerelor Reale Sistemul De Ecuatii 2x Y 1 X Y 4 2 Aflati Toate Solutiile Brainly Ro. Rezolvati In Multimea Numerelor Reale Ecuatia X Supra 2 3 X Supra 2 3 4 3 Brainly Ro. Sa Se Rezolve In Multimea Numerelor Reale Inecuatia 2x 1 X 1 X 11 Ajutor Brainly Ro Sa rezolvam ecuatii de gradul al doilea. 1) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatiile: a) Deci, solutiiile ecuatiei sunt, +8, -8. Ca sa rezolvam ecuatia de mai sus am efectuat mai intai operatiile de inmultire in parantezele rotunde, apoi am efectuat operatia de impartire dintre numerele intregi, apoi ca sa ne simplificam calculele am inmultit [ MULTIMEA NUMERELOR IRATIONALE - A M D AB = 2 cm Q N :: Matematic Matematica IX. www.supermeditatii.ro. 03. May. Matematica IX. Written by Administrator. Datorita unor probleme tehnice , site-ul nu poate fi vizionat cu Internet Explorer 8 , partea de teste (apare pagina alba) . Pentru navigare , va recomandam Chrome , Modzilla , Opera sau Internet Explorer 11 Rezolvati in multimea numerelor reale urmatoarele ecuatii: - 777066 13. într-un vas în formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 0,4 m şi lățimea de 20 cm se pune apă. Învas se scufundă un cub

Tag-uri: ecuatii in mulțimea numerelor reale ecuatii multimea numerelor reale multime numere reale ecuatie cu o necunoscuta ecuatie necunoscuta necunoscuta ecuatiei valoare solutie a ecuatiei solutie solutie ecuatie solutii pasii de rezolvare a

Rezolvati in multimea numerelor reale prin metoda substitutiei sistemul de ecuatii - 550140 Utilizator Brainly Utilizator Brainly 08.02.2015 Matematică Gimnaziu (Clasele V-VIII) Rezolvati in multimea numerelor reale prin metoda substitutiei sistemul de ecuatii 1) x-y= Aproximari ale numerelor reale Ecuatii echivalente cu ecuatii de forma ax+b=0 Fractii echivalente fractii ireductibile Dreapta perpendiculara pe un plan distanta de la un punct la un plan Unghi Unghi nul Unghi alungit Pozitiile relative a doua plane Ecuatii in multimea numerelor rationale pozitive Etichet Multimea R­Z reprezinta multimea numerelor reale care nu sunt intregi |5x ­1 | = 9 Þ 5x­ 1 = 9 Þ 5x = 9+1 Þ 5x = 10 /:(5) Þ x = 2 8 5x ­ 1 = ­ 9 Þ 5x = ­9+1 Þ 5x = ­8 / :(5) Þ x = ­ -- 5 8 Deoarece x˛ R ­ Z Þ solutia ecuatiei este x = ­ --

Mulțimea numerelor reale este alcătuită din mulțimea numerelor pozitive și negative, cu oricâte zecimale (inclusiv cu un număr infinit de zecimale). Numerele reale sunt definite intuitiv ca fiind acele numere care sunt în corespondență unu-la-unu cu punctele de pe o dreaptă infinită: axa numerelor.. Termenul de număr real a fost inventat după apariția noțiunii de număr. 1.4 Multimea numerelor reale 12 1.4.1 Multimi marginite de numere reale 12 1.4.2 Intervale si vecinatati 14 1.5 Spatiul Rn 14 1.6 Functii cu valori in Rm 16 2 SIRURI SI SERII 2.1 Siruri de numere reale 19 2.2 Siruri in spatii metrice 2 Mulţimi de numere reale. Dragul meu părinte, bine te-am regasăsit. Revin după o pauză cam lungă, cu un nou articol. De data aceasta prima lecţie de algebră pentru clasa a VIII-a: Mulţimi de numere reale. Numere reale. Multimea numerelor reale. Numere reale exemple Aproximarea numerelor reale prin numere rationale . 36.Functii aritmetice 37.Ecuatii algebrice in multimea numerelor intregi 38.Teoreme asupra numerelor prime 39.Reprezentarea numerelor naturale ca suma de patrate 40.Teoreme celebre in teoria numerelor

Ecuatii de forma. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor . Multimea numerelor reale. Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect. Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural; aproximări. Exemple de numere iraţionale Calculul algebric Adunarea si scaderea numerelor reale. Adunarea si scaderea numerelor reale reprezentate prin litere Stim inca de la operatii cu numere reale ca . In general , unde x este un numar real. Numerele 3x si 7x se numesc termenii sumei, iar 3 si 7 poarta numele de coeficienti lui x.In suma , numerele reale 5 si 2 se numesc. in multimea numerelor reale. (6 pct.) Sä se rezolve sistemul de ecuatii x-3y=0 a) x=y=2; b) d) x=—3,y=5;e) Suma solutiilor reale ale ecuatiei —3x2 —5x=O este: (6 pct.) Sä se determine x e R astfel incât numerele 2, 4, r (în aceastä ordine) sä fie in progresie geometricä Ecuatii si inecuatii. Proprietati ale relatiei de egalitate in multimea numerelor reale; Ecuatii de forma ax +b = 0; multimea solutiilor unei ecuatii; ecuatii echivalente; Proprietati ale relatiei de inegalitate pe multimea numerelor reale; Inecuatii de forma ax +b > 0 (<, ≤, ≥) Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor si.

Ecuatii in multimea numerelor rationale - Matematica Gimnazi

Proprietäti ale relatiei de egalitate în multimea numerelor reale Ecuatii de forma ar+b=O, a,b e IR ; multimea solutiilor unei ecuatii; ecuatii echivalente Proprietäti ale relatiei de inegalitate , ' pe multimea numerelor reale Inecuatii de forma ax+b>O, <, >), a, be IR cuxîn Z Probleme care se rezolvä cu ajutorul ecuatiilor Inecuatiilo Numere irationale, exemple; multimea numerelor reale; incluziunile N c Z c QC IR ; modulul unui numär real (definitie, proprietäti)l; compararea ordonarea numerelor reale; reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximäri Operatii cu numere reale (adunare, scädere, înmultire, împärtire, puteri cu exponen 1. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere. 2. Formule de calcul prescurtat. 3. Metode de descompunere in factori. 4. Rezolvarea ecuatiei ax 2 = b, a ∈ Q*, b ∈ Q. V. ECUATII SI SISTEME DE ECUATII. 1. Relatia de egalitate in multimea numerelor reale. 2. Ecuatii cu coeficienti reali. 3. Sisteme de doua ecuatii cu doua necunoscute. 4 Deocamdata, vom discuta numai despre rezolvarea ecuatiei de gradul al II-lea in multimea numerelor reale. Ex. 1. Fie numerele reale astfel incat . Sa se arate ca cel putin una dintre ecuatiile: are radacinile reale. Solutie. Sa presupunem prin absurd ca ambele ecuatii nu au radacini reale. Inseamna ca discriminantii ambelor ecuatii sunt. c) Sä se rezolve în Z 6 sistemul de ecuatii 2. Pe multimea numerelor reale definim operatia x o y = 2xy — 6x— 6)' + 21 . a) Sä se arate cä xo y = 2(x — —3) +3 , pentru orice x, ye IR. b) Sä se rezolve în multimea numerelor reale ecuatia x x = I l. c) Stiind cä operatia 0 este asociativä, sä se calculeze 2

Multimea-numerelor-reale-exercitii-rezolvate,Exercitii

Ecuatii de gradul I. Modulul numerelor reale. Desigur ca rezolvarea ecuatiilor de gradul I este acoperita de programa claselor V-VIII. Nu este lipsit insa de interes sa consideram unele exemple care presupun considerarea mai multor cazuri, in functie de valorile unor parametri Multimea nr reale. Opusul si inversul unui numar real; Adunarea si scaderea numerelor reale (lectie video , fisa1, rezolvare video f1 , fisa2 , rezolvare video f2) GEOMETRIE. Arii. Aria unui triunghi; Ariile patrulaterelor (fisa1 ) Teste saptamana 9. S9 ALGEBRA: Multimea nr reale Multimea numerelor intregi; Adunarea și scăderea numerelor întregi; Înmulțirea și împărțirea numerelor întregi; Puterea unui numar intreg. Ordinea efectuarii operatiilor; Numere rationale. Adunarea și scăderea numerelor raționale; Operații cu numere raționale; Ecuatii. Ecuatii de gradul I cu o necunoscuta; Unghiuri. Unghiuri in.

Ecuatii in multimea numerelor reale si ecuatii in multimea numerelor complexe. 2.3. Alegerea modului de rezolvare a ecuatiei in functie de tipul de coeficienti si discriminant. 4. Diagrama obiective-continut. Codul obiectivului Succesiunea de parcurgere a continutului de instruire (coduri Multimea numerelor reale Calcul algebric Functii Ecuatii. Inecuatii. Sisteme de ecuatii Inegalitati Bibliografie. Page Numbers: 196 Publication Date: 2020 Publication Name: Editura GIL, Zalău. Research Interests: Mathematics Education, Problem solving (Education), and Problem Posing in Mathematics V.1 Proprietati ale relatiei de egalitate in multimea numerelor reale. Ecuatii de forma ax + b = 0, a, b ; multimea solutiilor unei ecuatii; ecuatii echivalente ; V.2 Proprietati ale relatiei de inegalitate ≤ pe multimea numerelor reale ; V.3 Inecuatii de forma ax + b > 0, (, ≤, ≥), a, b , cu x i Download: Multimea numerelor reale. Posted in 09 th Grade, 5. Blaga Mirela-Gabriela's Mathematics, a) Multimea numerelor reale. Modul Functia de gradul intai 3. Sisteme de ecuatii. Posted on March 19, 2020 by blagazelia. Download: Sisteme de ecuatii. Posted in 09 th Grade, 5 Am realizat un nou articol din seria exerciții de bază (simple) rezolvate, întrucât dacă nu înțelegeți noțiunile de bază o să fie foarte greu să înțelegeți exercițiile de nivel mediu și greu: reguli semne ADUNAREA/SCĂDEREA numerelor întregi . Lecția este de clasa a-6-a și este foarte IMPORTANTĂ! Am întâlnit (din păcate) elevi de clasa a-12-

Multimea numerelor reale. Bookmark the permalink. Post navigation Ecuatii trigonometrice (5) h) Dreapta (7) i) Permutari. Aranjamente. Combinari. Binomul lui Newton. Sume combinatoriale (8) j) Probabilitati (4) k) Variabile aleatoare (2) 11 th Grade (62) a) Permutari (2 Multimea numerelor rationale Adunarea numerelor rationale Scäderea numerelor rationale . Inmultirea numerelor rationale Împärtirea numerelor rationale. Puterea unui numär ralional Ordinea efectuärii operatiilor . Ecuatii Probleme care se rezolvä cu ajutorul ecuatiilor Rapoarte si proportii Sir de rapoarte egale Procent Multimea numerelor rationale - puterea unui numar rational - partea 2; Multimea numerelor rationale - ecuatii de forma ax+b=0 - partea 1; Multimea numerelor rationale - ecuatii de forma ax+b=0 - partea 2; Multimea numerelor rationale - probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor - partea 2 14.11. 2018 Divizibilitate in multimea numerelor intregi,congruente 3 21.11.2018 Numere rationale, ecuatii 4 28.11.2018 Trapezul,cazuri particulare 5 5.12.2018 Arii 6 12.12.2018 Numere reale, modul,proprietati 7 19.12.2018 Partea intreaga si partea fractionara a unui numar rea

Operatii Cu Numere Reale Clasa 9 Exercitii

1. Multimea numerelor reale 2. Elemente de logicä teoria multimilor 3. Functii definite pe multimea numerelor naturale (§iruri) Continutul programei §colare Recurenle liniare de ordinul I 'i Il 4. Notiuni rezultate suplimentare Ecuatii in numere intregi: ax+by=c; x2+y2=z2. Teorema împärtirii cu rest in multimea numerelor întregi Editura Taida Iasi Auxiliar de Algebra si Geometrie pentru clasa a VII-a semestrul II [978-606-514-208-4] - CUPRINS L G E B R A CAPITOLUL IV. CALCUL ALGEBRIC IV.1 Calcule cu numere reale reprezentate prin litere. Reducerea termenilor asemenea. Adunarea si scaderea numerelor reale reprezentate prin litere IV.2 Inmultirea si impartirea numerelor reale reprezentate prin litere IV.3 Ridicarea l Ecuatii reductibile la ecuatii de gradul I cu o necunoscuta. Definitie: In general, o ecuatie de forma ax+b=0, unde a si b sunt numere reale (iar a diferit de 0), va fi numita ecuatie de gradul I cu o necunoscuta. O astfel de ecuatie se rezolva in 2 etape: scadem din ambii membri pe b si obtinem ax = - b. impartim ambii membri cu a si obtinem x. 1. Multimea numerelor reale Continutul programei scolare Partea întreagä si partea fractionarä a unui numär real. Ecuatii. Modulul unui numär real. Ecuatii Intervale. Operatii cu intervale. Inecua?ii Formulele de calcul prescurtat. Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Operatii 1. Patrulatere Continutul programei scolare 2

Mulțimea numerelor reale

Planificare An Ii Profesionala. Cap. 1. reguli de calcul in multimea numerelor reale r. 1. multimea numerelor reale r - formule de calcul prescurtat - aplicarea pe cazuri concrete a formulelor ab2 aba-b.. Exemple de ecuatii cu 2 necunoscute - LupuSolve. Perechile ordonation de numere Reale (x, y) pentru care propozitia ax + by = c este adevarata formeaza multimea solutiilor (Radacinilor) ecuatiei in RR. Din aceasta égalitate putem obtine (tinand seama ca b 0). Rezolvarea unei ecuatii inseamna déterminarea tuturor solutiilor vente Operatii cu intervale de numere reale Multimi, intervale de numere reale 1/2 Lectia 507 - Operatii in multimea nr. intregi - Exercitii cu modul - Recapitulare teza - Clasa 6 Clasa VI Multimi. Multimea numerelor naturale Rezolvare de ecuatii simple (exercitii rezolvate Matematica gimnaziu/primar) Cardinalul unei multimi

Algebra clasa a VII-a - My *nix worl

ecuatii si inecuatii de gradul 1 Cuprins: Algebra: Multimi Multimea numerelor naturale (N) Multimea numerelor intregi (Z) Multimea numerelor rationale (Q) Multimea numerelor irationale (R-Q) Multimea numerelor reale (R) Intervale in R Calcul algebric Rapoarte si proportii Evaluare Nationala 2020 | Divizibilitatea numerelor naturale Cum memorez valorile sinus si cosinus pentru unghiurile de 0, 30, 45, 60 si 90 grade Operatii cu intervale de numere reale Multimi, intervale de numere reale 1/2 Lectia 507 - Operatii in multimea nr. intregi - Exercitii cu modul - Recapitulare teza - Clasa 6 Clasa VI Multimi Rezolvați in mulțimea numerelor reale următoarele ecuatii:2X(radical 3+radical2)-radical2(3+2X)=radical3(X+radical2) - 646461 7. Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia . 8. Sa se rezolve in intervalul ecuatia . 9. Numerele reale x si y verifica egalitatea . Sa se arate ca . Ecuatii trigonometrice fundamentale. Ecuatiile cuprinse sub aceasta titulatura sunt : 1) , . Daca ,ecuatia nu are solutii, iar daca ,multimea S de solutii a ecuatiei este : . 2) ,

Ecuatii in multimea numerelor intregi (6d51) - YouTub

Multimea numerelor reale (fisa + tema) Multimea numerelor reale (fisa 2) $. Ecuații și sisteme de ecuații liniare $. Elemente de organizare a datelor . Determinarea distanței între două puncte în sistemul cartezian de coordonate.(1) GEOMETRIE $. Paralelogramul . Test patrulater convex (1). 3. Rezolvati în multimea numerelor reale ecuatia 3 4. Calculati probabilitatea ca alegând un numär din multimea numerelor naturale de o cifrä, acesta sä fie divizor al lui 8. 5. În reperul cartezian xOy se considerä punctele . Arätati cä triunghiul ABC este isoscel. 6 Deocamdata, vom discuta numai despre rezolvarea ecuatiei de gradul al II-lea in multimea numerelor reale. Solutie. Sa presupunem prin absurd ca ambele ecuatii nu au radacini reale. Inseamna ca discriminantii ambelor ecuatii sunt negativi: Trebuie acum sa rezolvam ecuatiile: Multimea solutiilor reale ale ecuatiei date este deci: b) Inmultind. c) Rezolva!i in multimea numerelor reale x *2 = 4 . 2. Pe multimea numerelor reale se defineste legea de cornpozi!ie x * y 2xy — 6x — 6y + 21. a) Aräta!i cä oricarear fi x, y GR. b) Aräta!i cä legea este asociativä. c) Calculati 2. Pe multimea numerelor reale se defineste legea de compozitie asociativä x* y = x + y —1 Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a numerelor reale şi a formulelor de calcul prescurtat . 3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr . 1. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: adunari şi scăderi. 1. 2

Rezolvare de ecuatii in multimea numerelor complexe CTorussia: Multimea Nr IntregiRezolvati In Multimea Numerelor Reale Ecuatia 3 X 5

Definiția unui număr real, pentru a afla cum s-a ajuns la mulțimea numerelor reale și cum s-a ajuns la definirea numărului real. Noțiuni introductive. Se cunosc următoarele mulțimi de numere: mulțimea numerelor naturale, notată cu , respectiv mulțimea numerelor naturale nenule, notată cu ; mulțimea numerelor întregi, care se. Numere reale - multimea numerelor rationale: definitii, parte fractionara, parte intreaga, tipurile de fractii - multimea numerelor irationale - sisteme de ecuatii de grad 1: metode de rezolvare - sisteme simetrice - probleme care se reduc la o ecuatie sau un sistem - ecuatia de gradul x1= (-b-i√(-∆))/2a ; x2=(-b+i√(-∆))/2a sunt radacinile ecuatiei de gradul al doilea cu coeficienti reali. TEOREMA. Ecuatia ax 2 +bx+c=0 , a,b,c apartin lui R, a diferit de 0, cu ∆ b 2-4ac<0 are doua radacini complex conjugate date de formulele:. x1= (-b-i√(-∆))/2a ; x2=(-b+i√(-∆))/2a RETINEM! ax 2 +bx+c=0 , a∈ R*, b,c ∈ R: - ∆>0 : ecuatia are doua solutii reale diferite. Rezolvati In Multimea Numerelor Reale Ecuatia Radical Din 14 X Totul Sub Radical 3x 6 Totul Sub Brainly Ro. Clasa A Vi A Cap Ecuatii Si Inecuatii In Multimea Numerelor Intregi In Z Ecuatii In Z Ex 1 Youtube. Rezolvati In Multimea Numerelor Reale Ecuatia 3 X 2 Rad3 Si 5 2x 125 5 5 Brainly Ro