Home

Articole stiintifice inginerie

_____Revista ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE _____ _____ISSN 2067-7138 _____ eISSN 2359 - 828X_____ Conferinţa Internaţională multidisciplinară - Profesorul. Adresa redacției: Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200. Biroul 202. Avornic Gheorghe Telefon: +373 79117979 E-mail: avornic@yahoo.f Articole științifice. Articole științifice. Posted onBy 21.04.2017 Bianca Irimie Postat în Rezultate de excelen. Articole şi ştiri din știință, tehnologie, cultură. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website

Știință și Inginerie - ___________Revista ȘTIINȚĂ ȘI

  1. Inginerie Medicală ; Matematici Aplicate Acasă Articole știintifice. Articole știintifice. Comportamentul la coroziune și caracterizarea structurală a unui implant dentar din... July 7, 2021. Articole știintifice. REGIMURILE TRANZITORII ÎN MODELE DE SIMULARE DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR. July 4, 2021
  2. Revista Buletinului stiintific al Facultatii de Inginerie Electrica - SBEEF isi propune sa fie un prim pas in drumul anevoios dar plin satisfactii al vietii stiintifice si de cercetare iar activitatea noastra, a colectivului de redactie, a comitetului stiintific si deopotriva a autorilor va fi judecata prin fiecare aparitie, pana in viitorime
  3. ute. Re-zumate sau chiar articole întregi găsite în bazele de date disponibile on-line pot fi salvate în cal-culatorul personal sau trimise pe adresa perso-nală de e-mail şi pot fi tipărite apoi pentru a pu-tea fi studiate mai comod
  4. Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică Membrii DCIE au publicat articole stiintifice la conferinte si în jurnale de prestigiu din strainatate (SUA, Anglia, Franta, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Portugalia, Danemarca) si evident la conferinte nationale si internationale din tara. De asemenea, s-au publicat pe plan local.
  5. Baze de date ştiinţifice şi cărţi electronice. Bazele de date ştiinţifice cuprind articole cu text integral, cărţi electronice, referinţe bibliografice sau informaţii bibliometrice şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor de la calculatoarele aflate în B.C.U. Carol I, unitatea centrală şi filialele din Universitatea din.
  6. articole, prezent ări, c ărţi, articole şi se bazeaz ă pe experien ţa de publicare a articolelor ştiin ţifice a fiec ărui contributor la acest material. TITLUL Prima și, probabil, cea mai important ă func ție a unui titlu este captarea aten ției și stârnirea curiozit ății cititorului
  7. Articolul stiintific - . 1. Importanta valorificarii cercetarii prin articole. Rezultatele cercetarii stiintifice se valorifica :: Didactic

INGINERIE Str. Dr. Victor BABEŞ, nr. 62A, 430083, Baia Mare, jud. Maramureş, ROMANIA Fara finantare 6 articole stiintifice publicate in reviste B+ BDI 2 lucrari prezentate la conferinte internationale 1 teza de doctorat 2 Dezvoltare aplicatii de simulare, analiza ş Fii la curent cu viitorul! TehnoȘtiri - pasiunea se transformă în informație! Portalul tău de știință și tehnologie! Contactați-ne: contact@tehnostiri.r Lucrari stiintifice si articole Schor Daniela 2016-11-30T15:09:38+02:00 Filimon D. - Evolutia performantei in rezolvarea unei probleme motrice cu si fara feedback vizual - Studiu experimental, Lucrare de licenta, A.N.E.F.S., iulie 1997

Inginerie - REVISTE ȘTIINȚIFICE DIN MOLDOV

Specializarea IEDM ‐ INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC a fost infiintata in anul 1996 si reacreditata in anul 2010. Programul de studii universitare de licenta INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC este coordonat de Catedra de Masini‐Unelte si Scule. Formaţia tehnică oferă inginerului economist specializat în inginerie mecanică suficient Articole si publicatii stiintifice BDI [4] neincluse la A2.1 A2.2 Autor corespondent/prim autor N3 = 24 N3.1 = 22 24 22 10 5 Co-autor N3.2 = 2 - - Brevete de inventii indexate [5] A2.3 Internationale indexate in Web of Science-Derwent Innovation P2 = 0 P2.1 = 0 - - - Anexa nr.12 - COMISIA INGINERIE GEOLOGICĂ, INGINERIE GEODEZICĂ, Minim 6 articole pentru Conferentiar /CS II (25+20*factor impact)/nr.de autori 2.2. Articole in reviste si volumele unor manifestari stiintifice indexate in alte baze de date internationale * Minim 20 articole pentru Profesor / 25 articole pentru CS • 18 articole stiintifice in reviste cotate si ill volumele unor manifestari stiintifice indexate lSI (dintr-un total de 50 de articole stiintifice publicate pana in prezent), cu Inginerie Electronica , Telecomunicatii si Tehnologii Informationale. Comisia a hotarat, cu unanimitate de voturi, acceptarea tezei de abilitare in vederea obtineri Articole stiintifice 2017. Cercetare By Autor February 14, 2018. 1. Mihaela POPA, Şerban RAICU, Gheorghe DINU - Innovative and efficient technologies for structuring the hub-and-spoke networks of intermodal transport, connected to the European strategies 2. Paul Octavian STĂNESCU, Costel GHEORGHE, Cătălin DIMA, Nicoleta IONESCU.

Articole științifice - Centrul pentru Managementul

  1. Simpozionul stiintific studentesc Inginerie-Practica-Industrie Organizator In functie de aprecierea juriului, prezentarile selectate vor fi dezvoltate de autor(i) in articole stiintifice studentesti care vor fi publicate in revista Proceedings of Cer-Stud, ISSN 1844 - 6019, editata de FIM
  2. Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești (SCȘS) este o manifestare dedicată studenților, care se desfășoară anual, în cursul lunii mai, în cadrul facultăților din Universitatea Dunărea de Josdin Galați. Această manifestare este un bun prilej de familiarizare a studenților cu activitatea de elaborare a unei.
  3. un domeniu dat (D). În acest sens -au definit 8 domenii tari ale cercetarii stiintifice,s caracterizate de maturitate stiintifica si metodologica: medicina clinica, biomedicina, biologie, chimie, fizica, matematica, inginerie si respectiv stiintele pamântului si ale spatiului cosmic

A, atj. 5, ap. 4, Iasi Telefon: 0746072728 Email: efolescu@yahoo.com Permis conducere: Cat.B, Data obtinerii:06.09.2004 EXPERIENTA CERCETATOR POSTDOCTORAT 01.06.2010 - 31.03.2013 Firma: Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi Responsabilitati:cercetare in domeniul Inginerie Chimica, participari la Conferinte, elaborare de articole. • 18 articole stiintifice in reviste cotate si ill volumele unor manifestari stiintifice indexate lSI (dintr-un total de 50 de articole stiintifice publicate pana in prezent), cu un factor de impact cumulat pentru aceste publicatii de 11,31; • 4 granturi ~i proiecte castigate prin cornpetitie ca director sau responsabil Directia de cercetare/actiunea: Inginerie electrica si electronica . Mod de valorificare: studenti implicati in scrierea/ derularea de proiecte CDI / PSCD; 3 cercuri stiintifice - 18 teme analiza; 60 articole - coautori / 12 participari la sesiuni de comunicari stiintifice nationale/ internationale

Ştiinţa Online Articole şi ştiri din știință, tehnologie

Video: Arhive Articole știintifice - TehnoȘtir

Publicarea a peste 100 de articole stiintifice in reviste de specialitate din strainatate sau in cadrul unor conferinte stiintifice internationale sub egida IEEE, IEE, ACM etc., dintre care peste 40 indexate / cotate (ISI) , in Romania, S.U.A., Portugalia, Italia, Austria, Cehia, Ungaria, Polonia, Germania, Olanda, China, Spania. 1986-1989 - inginer la Institututul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica (ICSIT) pentru Electronica Bucuresti, cu detasare la Intreprinderea Acumulatorul Bucuresti. peste 130 de articole stiintifice, publicate in reviste de specialitate si in volumele unor manifestari stiintifice internationale sau nationale DIRECTII DE CERCETARE - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica. 1. Direcții de cercetare Departamentul de Inginerie Chimica și Biochimică Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 80 de ani de Tradiție - Ştiinţă - Continuitate, 20-21 iunie 2018. 2 Inginerie mecanicä, Inginerie electricä Inginerie industrialä 1. Pentru functiile de conferentiar universitar sunt necesare cumulativ: a) articole stiintifice: îndeplinirea standardelor minimale de la nivel national; publicarea în calitate de autor sau autor co-autor a minim 3 articole §tiintifice în reviste c

Director Scoala Doctorala a Facultatii de Inginerie electrica- 2005-2016, expert evaluator pentru granturi nationale, recenzor de carti si articole stiintifice publicate intern sau international: revista Analele Universităţii din Craiova, secţia Inginerie electrică din 2006, revista IEEE Transactions on Vehicular Technology -2008-2012 Produsul finit se urmareste a fi reprezentat de articole stiintifice, cele mai bune dintre acestea urmand a fi publicate intr-un volum cu ISNN. Prezentarile si dezbaterile din cadrul acestui eveniment vor avea loc intr-o serie de sectiuni paralele dupa cum urmeaza: - Inginerie Civila - Constructii Civile, Industriale si Agricole; Inginerie.

USAMV editează și publică anual volumele de lucrări științifice ale celor 7 facultăți (Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Îmbunătățiri funciare și Ingineria Mediului, Biotehnologiic, Management și Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală), precum și revista științifică a universității, AgroLife Scientific Journal A elaborat lucrari de cercetare - inginerie (7 in echipe internationale) in domeniul C.T.E., C.E.T., partii clasice a C.N.E. (probe U 1 la C.N.E. Cernavoda), impactului C.T.E. si C.E.T. asupra mediului etc. Este autor si coautor la 13 carti, 49 articole in reviste (7 in strainatate), peste 100 de publicatii la manifestari stiintifice de. DECEMBRIE 2007 click aici =>> COLEGI BIOINGINERI DIN AFARA TARII CARE AU ACCEPTAT SA FIE ALATURI DE NOI LA CONFERINTA NATIONALA DE BIOINGINERIE MEDICALA DIN DECEMBRIE 2007 Video file - Discutii - Conferinta Video file - interventie la Conferinta - Alexandru Trif IMPORTANT - DISCUTIE LEGATA DE SERVICE S

Revista a primit suportul unor societati stiintifice si profesionale din tara: A.G.I.R. - Filiala Constanta, Asociatia Inginerilor Constructori (A.I.C.R) - Filiala Constanta, Societatea de Inginerie Asistata de Calculator, Asociatia Romana de Geotehnica si Fundatii, Societatea Romana pentru Beton, Asociatia Romana de Geosintetice, Grupul. 1992-2009- conducător ştiinţific doctorat- domeniul Inginerie Industriala - 24 teze de doctorat finalizate 182 articole stiintifice organizarea a 3 conferinte stiintifice nationale de comunicari la Facultatea de Mecanica organizarea laboratoarelor din locatia Facultatii de Mecanica Câmpia Islaz.

Facultatea de Inginerie Electrica - Scientific Bulletin of

Ofera acces la rezumatele articolelor stiintifice din peste 18500 de reviste stiintifice internationale publicate la peste 5000 de edituri internationale. Utilizeaza ca instrument de evaluare indicele Hirsch care permite evaluarea autorilor si institutiilor academice in baza raportului dintre articolele publicate si numarul de citari primite Mihai Valentin PREDOI. 1. Studii. 1984, Diploma de Inginer de Aeronave, specializare Motoare de Aviatie, Institutul Politehnic Bucuresti, in present Universitatea Politehnica din Bucuresti (U.P.B). 1991-1992, Specializare in vibratii si unde mecanice in placi, Laboratoire de Modelisation en Mecanique (LMM) Universite Pierre et Marie Curie. Definitia unei reviste cotate ISI este publicata in Ordinul de Ministru (MECTS) Nr. 4478 din 23 iunie 2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 448/27.VI.2011, in cadrul secţiunii DEFINITII din ANEXA Nr. 2: O revista cotata ISI este o revista pentru care calculează şi publică factorul de impact in Journal Citation Reports CONDUCEREA FACULTĂŢII DE INGINERIE ELECTRICĂ peste 100 articole stiintifice si publicatii Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, str. Memorandumului nr. 28, Cluj Napoca, Cod poştal 400114, Romania Tipul activităţii sau sectorul d

Lucräri stiintifice - Lucräri publicate in reviste cotate ISI - 30 - Lucräri publicate în ISI Proceedings - 20 (Il la conferinte patronate de Society of Manufacturing Engineers Ti American Society of Mechanical Engineers) - Articole publicate in reviste de specialitate de circulatie internationalä - Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 13-19.09.2021. Studenţii din anul IV studii universitare de licenţă şi anul II studii universitare de master, care îşi vor încheia situaţia şcolară până la data de 7.09.2021 Revista Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu - Seria Inginerie promoveaza studii originale care contribuie la progresul cunoasterii in domeniul ingineriei. Se incurajeaza abordarea interdisciplinara si publicarea de lucrari stiintifice originale, elaborate de autori din tara si strainatate (din institutii universitare si. Data publicarii 9 Februarie 2021. Data limita pentru aplicatii: 23 Februarie 2021. Angajator: Centrul International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica, infiintat in anul ianuarie 2016. Adresa: Str. Atomistilor, nr. 407, 077125-Magurele, jud. Ilfov, Romania

Considerarea monografiilor stiintifice publicate la edituri internationale de prestigiu, cumulativ cu publicarea a minim trei articole in reviste incadrate in top 50%, in vederea evaluarii sansei obtinerii calificativului ''Calitate adecvata pentru a trece in Etapa II' pentru Science si Social Sciences Ș.l. univ. dr. ing. Mihaela Bărhălescu, Prodecan al Facultății de Electromecanică Navală (mihaela.barhalescu@cmu-edu.eu) Georgiana Buzu (georgiana.buzu@cmu-edu.eu, tel: 0754065171). Sesiune Internațională de Comunicări Științifice a Studenților la Universitatea Maritimă added by Media on 15/04/2021. View all posts by Media → Dr.ing.Florin Munteanu. Născut pe 27 martie 1952 la Braşov, absolvent al Universităţii Politehnica Bucureşti, promoţia 1976; Doctor în Ştiinţe: Inginerie Industrială; specializat in aplicaţii ale ştiinţei Complexităţii în inginerie, econofizică, geodinamică şi mediu precum şi în politici de integrare în educaţie a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor Publicatii stiintifice 1. pages 400 Proiecte cercetare Activitate manageriala (1, Limbi straine Limbaje de programare si semantica concurentei; inginerie software si metode formale; calcul distribuit si global; calcul DNA; calcul membranar Total: 4 carti si 52 articole stiintifice publicate in calitate de autor unic sau autor principa Capitolul 5. Redactarea articolelor stiintifice Capitolul 6. Redactarea tezelor de doctorat Capitolul 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale. Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, diploma, lucrari de grad, disertatii master, teze doctorale sau articole stiintifice Introducere Cap 1. Cadrul general1.1

Dezvoltă abilitățile copilului tău în lucrul cu calculatorul împreună cu Logiscool! Înscrie-ți juniorul în cadrul celor mai interactive cursuri de IT, robotică, informatică și programare, pentru copii cu vârste cuprinse între 7-17 ani Ma numesc Ovidiu Dima, si la 6 ani de la absolvirea Departamentului de Inginerie Chimica din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, pot face urmatorul bilant: Masterat in Separare si purificare avansata, Doctorat in inginerie chimica si chimia polimerilor, autor al unui numar de 15 articole stiintifice ISI (11 ca autor. Cele mai multe articole stiintifice sunt publicate in domeniile inginerie (20.000), fizica si astronomie (12.000) si medicina (11.000). Articole mai putine sunt in domenii ca biochimie, genetica si biologie moleculara (6.000), stiinte sociale (5.000) si mediu (4.000). Analiza a fost facuta in perioada 2010-2015 COMISIA DE INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ, ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NAOMATERIALE Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale: 1. publicarea a minimum două articole ştiinţifice în reviste cotate ISI care s Departamentul de Inginerie Energetica. Cercul ştiinţific studentesc PRO ENERGIA de Conversia energiei si eficienţă energetică. Întâlnirile membrilor cercului ProEnergia sunt efectuate în vederea desfăşurării umătoarelor activităţi

30 Articole stiintifice in reviste internationale (indexate T ISI). 42 Articole stiintifice in reviste nationale. 68 Lucrari in volumele conferintelor internationale. 38 Lucrari in volumele conferintelor nationale. Proiecte de cercetare: - 7 (Director de proiect. Proiecte nationale obtinute prin competitie) - 7 (Director de proiect Adresa: Str. Prof dr. doc. D. Mangeron Nr. 3, 700050 Iasi. Fax: 0232-211595 Email: arhitect@ce.tuiasi.r Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași formează specialiști în domeniile arhitectură, urbanism, restaurări, arhitectură de interior şi design, peisagistică, fiind preponderent orientată spre arhitectura clădirilor. elaborarea proiectelor de specialitate şi participarea în. Elemente de Inginerie Mecanica (licenta), Robotizarea proceselor tehnologice (master) Am desfasurat activitati didactice si de cercetare Tipul sau sectorul de activitate: Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica, Departamentul de Inginerie Mecanica 1998 - 2003 Conferentiar universita

Master în Inginerie Electronică. Programul de Master în Inginerie Electronica (MIE) își propune continuarea pregatirilor tinerilor ingineri absolvenți a specializarilor de Electronica Aplicata, dar nu numai, fiind axat pe aprofundarea cunostiintelor din domeniile electronicii. Dupa terminarea studiilor, studenții vor poseda cunoștiințe. Universitatea Politehnica din București este una dintre cele mai vechi și prestigioase școli de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a Școlii tehnice superioare cu predare în limba română la mănăstirea Sfântul Sava din București, care în anul 1832 este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava

Primul simpozion al stiintei plasmatice. Eveniment aniversar: 4 ani de la deschiderea catre cunoasterea stiintei plasmatice. 26 oct 2015 - 26 oct 2019. Asociatia Stiintifica Plasma Romania in colaborare cu Academia Romana, consortiul international Eco Light Cities, Asociatia Romana de Studii Semiotice, Centrul de Educatie pentru Sanatate. A2.1 Articole si publicatii stiintifice indexate Web of Science (WOS), unde n=nr.de autori si FI este factorul de impact - autor corespondent/prim autor, n ≤ 3 Nr. crt. Denumire articol Factor de Impact FI Realizat P1.1 = 2(0,2+FI), n ≤ 3 1. I. Lambrescu, A. Dinita, M. Minescu, About the Influence of the Corrosio din emisiile surselor fixe manifestari stiintifice; 1 post Departament Control Poluare - Laborator Control Poluare Aer - Implicare la realizarea proiectelor de cercetare de participare la: documentare, efectuare experimente, prelucrare date/rezultate, redactare referate tehnice, articole stiintifice, participare l Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică şi Calculatoare. Articole stiintifice reprezentative: 2014; 2013 . Album foto. Statistici. Număr afişări conţinut: 295046. Online. Avem 9 vizitatori online. Resurse. Colectivul de Electronică şi Calculatoare.

Articole ISI - Clarivate Analytics Eveniment organizat de Facultatea de Inginerie Alimentara in colaborare cu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ A CETĂŢEANULUI EUROPEAN 15 decembrie, Sesiunea de comunicari stiintifice cu tema EVALUAREA CALITATII APEI IN INDUSTRIA ALIMENTARA 16-17 mai 20 08 AICI Sectia Inginerie Mecanica din ASTR are 20 membri titulari si corespondenti si 7 membri de onoare. sunt publicate articole stiintifice de specialitate in Revista de Chimie, International Journal of Mechanical Scienties, Romanian Revue Precision Mechanics, Optics and Mechatronics, Heat Transfer Engineering, Entropy etc..

Inginerie geotehnica. 01/06/2021. 01/06/2021. Soletanche Bachy este unul dintre liderii mondiali si nationali in domeniul constructiilor speciale, atat in ceea ce priveste proiectarea si executarea lucrarilor subterane, cat si a lucrarilor de fundatii speciale - 2 articole proceedings LSI; - 4 articole in reviste B+; - competitia de granturi CNCSIS; - 2 comunicari stiintifice - 2 articole in reviste B+; 2 comunicari stiintifice 2 cereri brevet inventie 1 anicol ISI 16 Ameliorarea compotürii dinamice a mecanismelor specifice pentru transferul automat al sculelor pentru centru de u crar Articole stiintifice 2017. 1. Mihaela POPA, Şerban RAICU, Gheorghe DINU - Innovative and efficient technologies for structuring the hub-and-spoke networks of intermodal transport, connected to the European strategies. 2 Publicarea de articole stiintifice. Stimați cititori, Vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite se împart în mod egal acestora. Puteți acumula încă 10 credite EMC pentru fiecare abonament la una dintre.

Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electric

3. Inginerie Energetica 4. Inginerie Industriala 5. Protectia Mediului 6. Inginerie Economica 7. Mecanica 8. Automatica si Stiinte Aplicate. Sesiunea LEGE SAPERE AUDE! 9. Drept Public 10. Drept Pricat 11. Drept International. Sesiunea SENTENTIA 12. Relatii Internationale si Studii Europene 13. Administratie Publica 14. Istorie 15. 1993 - inginerie medicala - fenomene electrofiziologice, aplicatii ale ingineriei electrice in terapie si investigatii medicale. (7 ca director sau responsabil); peste 150 de articole publicate in reviste tehnice de specialitate, in volumele unor simpozioane si conferinte stiintifice internationale, multe dintre ele indexate ISI, INSPEC. experimente stiintifice Peste 300 de orase europene vor sarbatori, pe 27 septembrie, Noaptea Cercetatorilor, cand oamenii preocupati de stiinta vor avea ocazia sa afle cum functioneaza robotii, cum pot conduce o masina doar cu puterea mintii, ce inseamna sa fii cercetator si, in plus, vor participa la concursurile si provocarile stiintifice din. Articole recente. A inceput sesiunea de admitere la specializarea de master Sisteme Electrice Avansate; Premierea concursului Electrotehnică teoretică și aplicații ale sistemelor electrice Sesiunea de comunicări științifice studențești Electrotehnică teoretică și aplicații în sisteme electrice Comunicari Stiintifice. Articole in reviste si volumele unor manifestari stiintifice indexate in alte baze de date internationale * 2.4.1 Carti/ capitole ca autor; pentru Profesor/CSI minim 4, din care 1 prim autor; Conferentiar/CSII minim 2 Citări in reviste ISI si BDI 3.3 Anexa nr. 12 - COMISIA INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ȘI GAZ

Cercuri Ştiinţifice Studenţeşti 2015-2016 – Inginerie

Baze de date ştiinţifice şi cărţi electronice - Biblioteca

Federatia Românã de Inginerie Biomedicalã (FRIB), constituitã din 21 de universitãti, institute nationale C&D, federatii si asociatii stiintifice, anuntã a VII-a Conferintã de Inginerie Biomedicalã, cu participare internationalã, INGIMED - 2006, Bucuresti 9-10 noiembrie 2006. Sedinta de deschidere va avea loc pe 9 noiembrie a.c., orele 10, în Sala de Consiliu UMF Carol Davila. Facultatea de Inginerie a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi organizează, în perioada 17-19 mai, în colaborare cu Liga Studenţilor din Galaţi, a IX-a ediţie a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Anghel Saligny. Deschiderea oficială a lucrărilor sesiunii va avea loc joi, 18 mai, începând cu ora 9. Comunicari Stiintifice Studentesti. 11/04/2017 13/04/2017 admin. și realizările anului universitar 2016-2017 în aria disciplinelor de mașini electrice din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. Uncategorized Navigare în articole. Început de semestru Este conferentiar in cadrul Departamentului de Automatica, Informatica si Inginerie Electrica, Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei, Universitatea Valahia din Targoviste. A publicat peste 120 de articole stiintifice fiind membru SIEAR, SRR, AIEER, IEEE Pentru probleme tehnice legate de utilizarea platformei de e-learning (inclusiv sugestii de îmbunătăţire), ne puteţi scrie pe adresa de e-mail eadmin@uoradea.ro ( sau adminidifr@uoradea.ro daca urmati cursurile la forma de invatamant ID / IFR ) şi vom răspunde cât de repede posibil, de obicei în maxim 48 de ore.. Pentru probleme tehnice legate de utilizarea Microsoft Teams (Microsoft.

Articolul stiintific - rasfoiesc

Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management va ofera urmatoarele programe de studii pentru: Licenta (4 ani) * Burse speciale, de merit si sociale ** Acreditata conform HG nr. 158 din 29.03.201 2 2.1. Articole in extenso in reviste cotate ISI T-R Punctaj ≥ 400, n ≥ 11 Punctaj 764,16; n=13 3 2.3. Articole in reviste si volumele unor manifestari stiintifice indexate in alte baze de date internationale, ISI Proceedings Minim 16 46 4 2.4. Granturi proiecte castigate prin competitie Minim 2 2 57 de articole dintre care 8 articole indexate ISI (web of knowledge), 12 articole BDI indexate in baze de date internationale (Scopus, Master Journal list, Springer, Poquest, Ebsco, Doaj, Inspec, Drji, Ulrich etc.) si 37 de articole publicate in revistele de specialitate si volumele unor manifestari stiintifice national Dr.ing.Florin Munteanu. Născut pe 27 martie 1952 la Braşov, absolvent al Universităţii Politehnica Bucureşti, promoţia 1976; Doctor în Ştiinţe: Inginerie Industrială; specializat in aplicaţii ale ştiinţei Complexităţii în inginerie, econofizică, geodinamică şi mediu precum şi în politici de integrare în educaţie a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Arhive Bio-Inginerie - TehnoȘtir

calculatoarelor, stiinta mediului, inginerie, stiinte umaniste, stiinte sociale, drept, matematicä si statisticä, medicinä, fizicä si astronomie, informaticä aplicatä. Nr. publicatii: peste 3,5 mil. articole din toate domeniile stiintifice - 42000 cärti online peste 2500 titluri de reviste 180 lucräri de referintä. BIBLIOTECA VIRTUAL Autor si coautor a peste 80 de articole stiintifice in reviste si proceeding-uri ale conferintelor nationale si internationale si cu peste 100 de citari ale acestora. Permis de conducere B Informaţii suplimentare In 2002 am obtinut o bursa de 4 luni pentru pregatirea proiectului de diploma, in Franta, la LEEI, ENSEEIHT, Toulouse GT Ground Engineering & Construction Services, Bucharest, Romania. 424 likes · 5 talking about this. GT Ground Engineering & Construction Services is a specialized design-build geotechnical contractor Articole Stiintifice relevante [l] Rodica CRET, Laura CRET, Numerical Computation of Dielectric Permittivity of Mixtures, Journal of ultimii 10 ani (max 10) Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 6, nr. 3, 2004, pg 1045-1048, ISSN: 1454-4164 De-a lungul anilor a avut 163 Articole indexate ISI Thompson: 5 lucrãri în jurnale si 16 în proceedings-uri, lucrãri în plenul unor conferinte internationale: 4, articole în reviste si volumele unor manifestãri stiintifice indexate BDI: 45, douã brevete înregistrate OSIM

Lucrari stiintifice si articole - Medispor

Universitatea Ecologica din Bucuresti, infiintata la 4 aprilie 1990, este prima institutie particulara de invatamant superior din Romania si singura universitate cu profil ecologic. In cei peste 24 ani de existenta, circa 30.000 de tineri au absolvit cursurile Universitatii, devenind reputati specialisti in diferite domenii, in tara si in strainatate Facultatea de Inginerie Electricä, Energeticä si Informaticä Aplicatä, programul Management, Energie, Mediu Universitatea Tehnicä Gheorghe Asachi din lasi, Blvd. Prof. Dimitrie Mangeron 65 Autor sau coautor: un total de 13 articole stiintifice, din care precum si 3,500 importante reviste stiintifice si tehnice, de la 1956 pana in prezent. Arts & Humanities Citation Index® : contine peste 1,200 reviste de arta si stiinte umaniste, dar si articole selectate din peste 6,000 reviste stiintifice si din domeniul social. Conference Proceedings Citation Inde

Membri | Sisteme Informatice IndustrialeMarius – Dr BalasFacultatea de Constructii din cadrul Universitatii Politehnicaceex66_tipmavFacultatea de Management in Productie si TransporturiO nouă sesiune de înscrieri la Medicină! – StudentocraţiaAniversare la Facultatea de Management in Productie si

Revista Contributii Botanice publica articole stiintifice originale si sinteze din domeniile sistematicii vegetale, fitosociologiei, fiziologiei si morfologiei plantelor, ecologiei vegetale, ecologiei populatiilor vegetale si ecosistemelor, fitogeografiei, fitopatologiei, microbiologiei, paleobotanicii, conservarii plantelor si biologiei celulare/moleculare vegetale Facultatea de Inginerie Hunedoara Conform cu Anexa nr. 9. , Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560 din 20 decembrie 2012, respectiv a Ordinului pentru modificarea Anexelor Articole in reviste si volumele unor manifestari stiintifice indexate in alte baze de date internationale **) Data Semnatura . 0. Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale. EN (en-GB) Sesiuni comunicari stiintifice; Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole. Cele mai citite. Rezultate Admitere Doctorat Metodologie admitere IOSUD-UO Burse doctoral Articole ştiinţifice publiate în reviste de specialitate: 119, din are: 49 articole publiate in reviste cotate ISI, 46 articole publiate in reviste cotate B+, B au C, 24 lucrări publiate in volumee unor manifestari stiintifice internationale si nationale, participări la manifestări ştiinţifice 34