Home

Hartuirea persoanelor cu handicap

Reţinem în acest punctaj unele din chestiunile de interes practic pentru cei care caută răspunsuri la problemele legate de asistenţa persoanelor cu handicap, inclusiv pentru utilizatorii LegeStart care au pus întrebări pe Forum.. Prevederile legale sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, drepturi stabilite - astfel. 2. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins: (1^1) Constituie contraventie hartuirea morala la locul de munca savarsita de catre un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnitatii unui alt angajat, si se pedepseste cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei Una dintre obligatiile mai putin cunoscute ce revine unei anumite categorii de angajatori o reprezinta obligativitatea angajarii persoanelor cu handicap. Aceasta obligatie se regaseste in cuprinsul Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata Potrivit prevederilor art.78 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de.

Drepturile persoanelor cu handicap Drepturile copiilor cu dizabilitati Hartuirea este definita ca o un comportament nedorit care are ca efect violarea demnitatii unei persoane si crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator. (Intr-o firma care se ocupa de amenajarea spatiilor verzi este angajat un tanar de etnie roma Einarsen și Raknes au propus 3 mari sub‐categorii ale bullying‐ului: 1) subminarea persoanei (criticism, abuz verbal), 2) hărțuirea legată de munca realizată, 3) excluderea socială. Asocierea mai multor tipuri din cele descrise poate fi mai gravă decât incidenţa unuia singur Acest articol priveste si hartuirea morala a salariatilor care se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare, discriminatoriu, in raport cu ceilalti salariati, comportament care atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, in conditiile legii. Aceste forme de raspundere nu se exclud

Dar nu, șoferul, o (să zicem) doamnă la vreo 40, 40 și ceva de ani, s-a pus fix pe două locuri destinate persoanelor cu handicap. Deci, cum spuneam, mergeam la proteste. De la sine înțeles că aveam deja în minte niște sloganuri auzite pe toate căile de comunicare existente ART. 10 din Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati: (1) Este considerata discriminare dupa criteriul de sex si hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea. (2) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament.

Drepturi pentru persoanele cu handicap (I) - Legestar

Camera Deputaţilor este for decizional. Propunerea legislativă prevede că este interzisă discriminarea sau concedierea salariaţilor pe criterii de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate. În România, hărțuirea sexuală este sancționată prin Legea 202/2002 și este definită ca fiind un comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) a elaborat Strategia Nationala 2006-2013 privind protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap din Romania. Scopul acestei strategii este asigurarea exercitarii totale a drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor cu handicap in vederea cresterii. Obligativitatea angajarii persoanelor cu handicap 12.02.2014 Articole Una dintre obligatiile mai putin cunoscute ce revine unei anumite categorii de angajatori o reprezinta obligativitatea angajarii persoanelor cu handicap

Legea nr.167/2020: hartuirea morala interzisa la locul de ..

  1. Conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați (alin.2, art.77)
  2. are la locul de muncă, care au intrat relativ recent în studiul social: mobbing şi bullying. Mobbing-ul recent.
  3. area la locul de munca. Ce este si cum poate fi combatuta. COMPETENT. Cum organizezi un team building eficient pentru echipă și firmă. Ce trebuie să știi înainte să te angajezi pe un post în logistică - avantaje și perspective de viitor. Ce skill-uri tehnice caută angajatorii în 2021
  4. Pensia de invaliditate - ce este, in ce conditii se acorda, ce acte sunt necesare. Pensia de invaliditate este un drept de care pot beneficia, in anumite conditii prevazute de lege, persoanele care, din diferite motive, si-au pierdut capacitatea de munca in proportie de 50% sau mai mult. De acest tip de pensie pot beneficia cei care nu au.
  5. Conform noului articol hartuirea persoanelor prin amenintare sau constrangere, in scopul obtinerii unei satisfactii de natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza de autoritatea sau influenta conferita de pozitia pe care o detine la locul de munca, se va pedepsi cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda
  6. Obligatii de plata pentru firmele care nu angajeaza persoane cu handicap. Legea 193/2020 Legea nr. 193/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020
  7. Demarat in anul 1999 prin Programul National de Aderare la UE, procesul de aderare a Romaniei a cunoscut o abordare structurata odata cu deschiderea capitolelor de negociere (in anul 2000). Fiecare capitol de negociere este detaliat in cadrul unui Document de pozitie, ce cuprinde aspectele asupra carora statul respectiv trebuie sa actioneze in directia implementarii acquis-ului comunitar si a.

Obligativitatea angajarii persoanelor cu handicap

ACCESIBILITATEA Asigurarea accesului egal pentru toti cetatenii la serviciile, spatiile si infrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Posibilitatea asigurata cu dizabilitati de a avea acces, in condiții de egalitate cu ceilalti. 165.000 de români, persoane cu nevoi speciale care au capacitatea de a munci, nu au un job în prezent, conform datelor Ministerului Muncii. Ce poți face pentru a integra persoane cu dizabilitati în echipă? Primul pas este să-i susții încă din anunțurile de angajare, să menționezi postul este deschis și persoanelor cu dizabilități Iata de ce foarte multe aspecte lasate nereglementate de lege trebuie reglementate local, prin Regulamentul de Ordine Interioara (ROI), care, de altfel, este o obligatie legala, indiferent de marimea unei firme sau de domeniul sau de activitate. Conform noului Cod al Muncii (Art. 262), (1) Intocmirea regulamentului intern la nivelul fiecarui.

Un raport al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale arata ca numarul total de persoane cu dizabilitati era la finele lunii iunie 2020 este de 853.465, rata acestora la populatia Romaniei fiind de 3,85%. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Raport persoane dizabilitat Hartuirea la locul de munca (mobbing) nu este reglementata expres in legislatia primara din Romania, neexistand prevederi directe, ci doar unele dispozitii indirecte. In termeni generali, art. 5 din Codul muncii prevede ca, in cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii de pe raza județului Arad că începând cu data de 25 iulie 2020 au devenit aplicabile modificările survenite la Legea nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În acest context, reamintim angajatorilor care sunt drepturile de care. Articole Ocuparea si angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati Sediul materiei pentru protectia persoanelor cu dizabilitati il constituie Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, care a fost modificata si completata in mai multe randuri

DESPRE DGASPC. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov are rolul de a asigura, la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si al oricaror persoane aflate in nevoie Relatii cu publicul (2021) Relatii de munca (2021) Resurse umane (2021) Sanatate si securitate in munca (2021) Sistem informational (2021) Declaratii de avere 2020. Audit (2020) Conducere (2020) Contabilitate Administrativ (2020) Evidenta angajatori (2020) Juridic (2020) Relatii cu publicul (2020) Relatii de munca (2020) Resurse umane (2020 ITM (oficial) - reguli noi la încadrarea persoanelor cu handicap, după data de 25.07.2020 | CabinetExpert.ro - blog contabilitate august 3, 2020 At 14:12 ITM (oficial) - hărțuirea și discriminarea la locul de muncă, redefinite in Codul Muncii - click aici [ Discriminarea, hărțuirea și dreptul la demnitate au fost introduse în Codul Muncii, potrivit unor modificări promulgate joi de președintele Klaus Iohannis, după ce, în 2018, într-o fabrică de confecţii din România, un patron şi-a umilit angajatele, iar ITM nu a putut să-l sancţioneze Drepturile Persoanelor cu Handicap. In conformitate cu Legea 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform Legii nr. 446/2006, persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la : 1. Ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament, recuperare. 2. Educatie si formare.

Legea nr.193/2020: o noua modalitate de calcul a fondului ..

Discriminarea persoanelor cu handicap Discriminarea impotriva persoanelor cu handicap in favoarea persoanelor care nu sunt se numeste ableism sau disablism. Discriminarea religioasa Discriminare religioasa este evaluarea sau tratarea unei persoane sau a unui grup diferit din cauza prin ceea ce ei fac sau nu cred + Articolul 22 Sporul pentru persoanele cu handicap Pentru activitatea desfășurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de.

Cu cât mai multe legi, cu atât mai mare confuzia. Spre exemplu, stresul și epuizarea fizică sunt considerate forme ale hărțuirii morale la locul de muncă. Iar angajatorii riscă amenzi de până la 200.000 de lei. Discriminarea se manifestă pe criterii de sex, naționalitate, etnie, handicap ii) în cazul persoanelor cu un anumit handicap, angajatorul sau oricare persoana sau organizatie care intra sub incidenta prezentei directive, are obligatia, în temeiul legislatiei nationale, sa ia masuri adecvate în conformitate cu principiile prevazute la articolul 5, cu scopul de a elimina dezavantajele care rezulta din aceasta dispozitie. (3) Persoanele fizice și juridice cu atribuții în medierea și repartizarea în muncă vor aplica un tratament egal tuturor celor aflați în căutarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă accesul liber și egal la consultarea cererii și ofertei de pe piața muncii, la consultanța cu.

• odată cu punerea lor în practică, au drept rezultat un impact negativ asupra • Handicap • Boală cronică nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora Încurajarea măsurilor de protecție și sprijinire a persoanelor cu handicap ar trebui să fie întotdeauna o prioritate a agendei legislative. În ton cu acest deziderat, privind în retrospectivă, anul 2018 a fost un an cu progrese majore privind preocuparea față de această arie de discuții. Un exemplu elocvent este Ordonanța de urgență nr. 69/2018 pentru modificarea [

Te informăm că ne-am actualizat politicile cu cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe portal te rugăm să aloci timpul necesar. Avila, un oraș din Spania cunoscut pentru zidurile sale medievale, a câștigat primul premiu european acordat vreodată pentru îmbunătățirea accesului persoanelor cu handicap. Comisia Europeană a acordat orașului Avila premiul AccessCity Award pentru 2011. www.costelgilca.r Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134 Ce să faci dacă te simți discriminat la locul de muncă: ce spune Codul Muncii. Discriminarea la locul de muncă poate lua atât de multe forme, subtile sau foarte pronunțate, încât foarte mulți dintre noi deja s-au confruntat la un moment dat cu ea. Mai ales în contextul în care există atât de multe diferențe de opinie, de cultură.

Hartuirea la locul de munca poate capata mai multe forme, printre care se numara si hartuirea morala. Aceasta consta intr-un comportament agresiv si abuziv fata de un angajat sau un grup de angajati. Abuzul poate avea repercusiuni drastice asupra starii mintale a indivizilor si deterioreaza climatul de la locul de munca Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă. În cazul în care făptuitorul este persoana care reprezintă legal sau încuviinţează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor de urmărire penală se face din oficiu Ce este hartuirea? Hartuirea este definita ca o un comportament nedorit care are ca efect violarea demnitatii unei persoane si crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator. Intr-o firma care se ocupa de amenajarea spatiilor verzi este angajat un tanar de etnie roma

Anti-Discriminar

  1. Totul despre ajutoarele financiare acordate persoanelor cu handicap by Mihaela Colesnic , 11 iul 2018 Din 1 ianuarie 2018, a fost majorata, prin Ordonanta de Urgenta (OUG nr. 60/2017..
  2. Codul Muncii se modifică de la lună la lună, iar ca angajator este bine să fii informat asupra acestor modificări pentru a avea o relație corectă cu angajații tăi, dar și cu instituțiile statului. Ți-am pregătit o listă și cu aspecte mai puțin cunoscute, o serie de întrebări și răspunsuri la unele dintre cele mai presante probleme legale pe care le au alți angajatori.
  3. Mobbingul (hartuirea la locul de munca) reprezinta orice conduita abuziva - prin gesturi, cuvinte, atitudini - care aduce atingere, prin caracterul ei sistematic sau prin repetare, demnitatii ori integritatii fizice ori psihice a unei persoane, punand in pericol munca sa ori degradand climatul de munca. Prezentul volum reuneste o parte dintre cele mai semnificative hotarari judecatoresti.

2. Dreptul angajatului la repaus zilnic și săptămânal art. 111-158 C. Muncii. Articolul 135 (1) Salariații au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. (2) Prin excepție, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi Dosarul persoanelor cu handicap. trebuie sa cuprinda : actul de identitate; certificatul de incadrare intr-un grad de handicap; un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile

Directia Protectia Persoanelor cu Dizabilitati din cadrul Ministerului Muncii, Protectiei Sociale, Familiei si Persoanelor Vârstnice - Adresa: str.CaleaVictoriei nr. 194, sector 1, Bucuresti, tel 021-2125438 int. 10 Probleme de integrare a copiilor cu Cerinte Educative Speciale. Ca fiinta sociala, omul este dependent de ceilalti oameni. Aceasta dependenta inseamna, de fapt, ajutor, posibilitatea de a comunica si coopera. Acest lucru da nastere la sentimentul de apartenenta si solidaritate umana, precum si la sentimentul de securitate al individului blog. Hartuirea morala la locul de munca. Posted on September 7, 2020 February 6, 2021 by Editorial Team. blog. Legea constructiilor, din nou modificata. Posted on August 31, 2020 February 6, 2021 by Editorial Team. blog. Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Posted on August 25, 2020 February 6, 2021 by Editorial Team drepturilor persoanelor cu handicap p.22. 2.11. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie p.23. 2.12. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului p.23. 2.13. Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială p.23 2.14

Lucrari de Licenta sociologie la comanda, Lucrare Sociologie,Modele si Teme Lucrari de Disertatie / Diploma din sociologia familiei /educatiei / urban Poliţia Locală a pus ţinta pe cei care parchează ilegal pe locurile persoanelor cu handicap. Anca DUMITRAŞCU-Suspansul se prelungeşte. Cine va furniza Craiovei cele 30 de autobuze electrice? Marian APIPIE-Studenții s-au săturat să stea degeaba acasă. Ce joburi își aleg tinerii pe timp de vară Cum este de asteptat, in Uniunea Europeana situatia din acest punct de vedere difera de la o tara la alta. În Anglia, de exemplu, exista structuri pentru sprijinirea grupurilor de persoane cu handicap. Asta pentru ca problemele de sanatate mentala apar de multe ori la persoanele care au un handicap fizic, ca mine , spune raportoarea

Hartuirea morala la locul de munca. Posted on September 7, 2020 February 6, 2021 by Editorial Team. blog. Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Posted on August 25, 2020 February 6, 2021 by Editorial Team. blog. Modificari in legea insolventei. Posted on August 6, 2020 February 6, 2021 by Editorial Team Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau.

În speța de față, NB se încadrează la discriminarea prevăzută în Ordonanță la art. 2 alin. 1, care, conform alin. 2 din Ordonanță, reprezintă o discriminare în baza căreia persoana împotriva căreia s-a făcut sesizarea poate fi pasibilă de o amendă de la 1.000 până la 30.000 de lei, aceasta reprezentând contravenție Avantajele angajarii persoanelor cu handicap Veniturile din salarii realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat, incadrate cu contract individual de munca, au devenit venituri neimpozabile cu data de 1 mai 2005, indiferent daca veniturile erau realizate la locul unde salariatul avea functia de baza sau nu

Contributia pentru persoane cu handicap neincadrate se... Reguli noi la incadrarea in munca a persoanelor cu handicap. Ce drepturi trebuie sa respecte angajatorii Hartuirea si discriminarea la locul de munca, redefinite in codul muncii. Sunt sanctionate cu amenzi de pana la 20.000 lei Accidente de munca. Materiale juridice (stiri, jurisprudenta, legislatie, articole juridice) cu privire la subiectul Accidente de munc 43 Prin urmare, faptul că Directiva 2000/78 cuprinde dispoziții destinate să țină seama în mod specific de nevoile persoanelor cu handicap nu permite să se concluzioneze că principiul egalității de tratament consacrat de aceasta trebuie interpretat în mod restrictiv, și anume în sensul că interzice numai discriminările directe pe.

(PDF) Hartuirea-psihologica-la-locul-de-munca Anna-Maria

Codul muncii actualizat, Ediție îngrijită de avocat Marius-Cătălin Preduț, autor al Codului Muncii comenta •Mail_14.10.15_ora_10.49_contract O_____ ServicesIoanaGrigoredin nou incearca sa evite subiectul cu hartuirea morala, sub pretextul ca denaturez reclamantul realitatea, in conditiile in care se stia foarte bine ca blocarea contractului fusese raportata de reclamant inca de la inceput ca unul dintre punctele escaladate la G___ inca din data de. discriminări trecute sau pentru prevenirea discriminării împotriva minorităților și a persoanelor cu dizabilități sau handicap și a altor grupuri vulnerabile. Potrivit legislației naționale, măsurile în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunități, vizând asigurarea dezvoltări

Unele aspecte privind hartuirea morala a salariatilor

Discriminarea la locul de muncă reprezintă o reală problemă a zilelor noastre și îmbracă diverse forme. Ce obligații legale au firmele în astfel de situații și ce soluții trebuie să adopte, aflați în paragrafele următoare. Hărțuirea la locul de muncă Discriminarea la locul de muncă nu reprezintă un fenomen neobișnuit în România, astfel că multe [ Calcul fond handicap. Persoane cu contract de mandat cu sprijinul si indrumarea persoanelor prevazute la lit. a) si b). Planurile de actiune pot avea atat o abordare anuala, cat si multianuala, in functie de strategiile specifice existente si aprobate la nivelul fiecarui angajator. hartuirea la locul de munca, cu detalierea definitiei.

Video: „Nesimțirea nu este un handicap! - o campanie Special

Harțuirea sexuală la locul de muncă - Euramis - Protectia

Ce prevede proiectul - Site cu Știri de Top din Români

Legea 217 2003 a fost completata cu violenta cibernetica si hartuirea online anul trecut in luna octombrie sau inca se afla in sertar la parlament? Ma interesează fiindcă am de gând sa dau in judecata hacker-ul care ma hartuieşte online si nu numai. Eu am căutat si nu am găsit decât proiectul de completare al Legii 217 2003. Mulţumes Factorul religios in dezvoltarea personalitatii persoanelor cu handicap de auz si de vedere. 362. Nivelul calitatii vietii persoanelor cu handicap de vedere, in ipostaza de consumator baza a integrarii lor reale in comunitate. 363. Imaginea de sine in adolescenta studiu comparativ normali- hipoacuzic

Ce este hărțuirea sexuală? - Centrul FILI

Articole - Discriminarea la locul de munca, un fenomen

CODUL MUNCII - Legea nr. 53/2003 - TITLUL I - Dispoziţii generale CAPITOLUL I - Domeniul de aplicare ART. 1 (1) Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de munca, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de munca, precum şi jurisdicţia muncii Hartuirea psihologica se desfasoara necontenit asupra persoanei angajatului, într-o maniera recurenta si nejustificata, presupunand un comportament cu caracter repetitiv si o perioada destul de importanta. În consecinta, limita stabilita de jurisprudenta între exercitarea legitima de angajator a atributiilor sale de conducere, chiar.

angajare persoane cu handicap Archives - Vasiliu & Miclea

Hartuirea morala si sexuala persoanelor angajate in societate in baza unui contract individual de munca, precum si pentru salariatii firmelor care au handicap fizic, rasa, origine etnica sau sociala, limba, apartenenta politica, avere sau convingeri religioase. Salariatii au dreptul l CASA DE FILME DNA A LANSAT PREMIERA MAZARE CU MASCATI - Primarul Constantei Radu Mazare a fost saltat dintr-un restaurant de un pluton de mascati si dus cu duba la DNA, unde il asteptau zeci de jurnalisti, invitati la spectacol. Aducerea cu mascati a unei persoane care nu s-a sustras vreunei citari reprezinta un atentat la dreptul la imagine. Mazare: Face parte din sarba. 63 thoughts on III. Cum se depune o sesizare penala (plangere si/sau denunt) Vasile Bacoi 12 decembrie 2010 at 00:00. Am sesizat prin e-mail catre conducerea APIA Tg-Jiu niste realitati din satul meu, Arcani, jud. Gorj. Vinderea fostului CAP, taierea unui brad si demontarea clopotului, monumente la biserica, functionarea unui abator clandestin cu deversare in raul Jales Principalele categorii de persoane sau grupuri de persoane discriminate raman desigur: femeile, grupurile vulnerabile (in special persoanele de etnie rroma, sau cele cu handicap), batranii, persoanele homosexuale si de ce nu chiar tinerii delincventi care au terminat procesul de re-educare si reinserare in campul social (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. (3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la.