Home

Legea 8 1996 art 139

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 14 iunie 2018 *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 27 martie 2018, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile. Art. 139^4 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018). Vechea reglementare. În vechea reglementare, art. 139^4 alin.(3) prevedea: (3) Pentru repetarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) și (2), care au avut ca rezultat săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 139^6 în termen de un an, organul. Achitarea integrală de către inculpată a despăgubirilor civile către partea prejudiciată în cazul infracţiunii prevăzută de art. 139/9 din Legea nr.8/1996, determină constatarea incidenţei cazului de impunitate prevăzut de art. 143/1 al.3 din Legea nr.8/96, modificată. Secţia penală - Decizia penală nr. 10/A/24 ianuarie 2008 Prin sentinţa penală nr. 429/08.11.2007 a. (2) şi art. 139 9 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe art. 139 6 alin. (2) şi art. 139 9 : D.C.C. nr.1.349/2008: referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 131 2 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe art. 131 2 alin. (9) D.C.C. nr.291/200

LEGE 8 14/03/1996 - Portal Legislati

Decizie 4/A din 15.01.2009. Infracţiuni prevăzute de art.139/6 alin.4 şi art.139/9 din Legea nr. 8/1996. Achitarea inculpatului pentru săvârşirea unor acte materiale ce intră în conţinutul infracţiunilor de mai sus reţinute în formă unică. Nelegalitate. Achitarea inculpatului pentru anumite acte materiale ce intră în conţinutul. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 121 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (2) lit. g) (termenul se împlineşte la 11 august 2010 după care operază dispoziţiile art. 147 din Constituţie) Vezi si: D.C.C. nr.571/2010 Art. 139. - (1) Încălcarea drepturilor recunoscute şi garantate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispoziţiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun. Bucureşti, 14 martie 1996. Nr. 8 LEGEA nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Actualizata 2019 prin: - Legea 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in M.Of. 33 din 11 ianuarie 2019 Luarea unor măsuri asiguratorii prev.de disp.art.139 alin.6 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, aşa cum a fost modificată prin o.u.g. 123/2005 Decizie 618 din 28.08.200

In completare, rugam instanta sa faca aplicarea dispozitiilor art. 139, al. 3, lit.a) din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, si anume sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a preveni producerea iminenta a unei pagube prin incalcarea drepturilor reclamantului, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca. Art. 137 Legea nr. 8/1996 dreptul de autor Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ; Art. 138 Legea nr. 8/1996 dreptul de autor Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ; Art. 139 Legea nr. 8/1996 dreptul de autor Măsuri de protecţie, proceduri şi sancţiuni Măsuri tehnice de protecţie şi informaţii privind regimul drepturilo Legea nr. 285 din 23 iunie 2004. pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Publicata in Monitorul Oficial nr. 587 din 30 iunie 2004. Vezi intreaga lege 8/1996 cu modificarile facute prin prezenta lege. ART prevăzută de art. 139, alin. (1) si (3) din Legea nr. 8/1996, in caz de nesocotire a acestui drept, titularul dreptului de autor poate cere instanței de judecata sau altor organisme competente sa dispună următoarel 11. Art. 139^2 lit. a) - c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare; 12. Art. 360 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial a

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile ..

 1. Legea 8/1996. Legea drepturilor de autor, Actualizata 2014. Legea 8/1996. Publicat: 27 Dec 2013 211353 citiri Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala. Participant la savarsirea unei infractiuni, LEGEA nr. 8/1996, Actualizata 2014, privind dreptul de autor si drepturile conexe. Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap
 2. Pentru o imagine de ansamblu, cităm din actuala formă a Legii nr. 8/1996 (art. 139 alin. 10):. Sursa foto: Lege5 Online În sfârşit, mai notăm dispoziţia din Legea nr. 255/2013 prin care, tot de la 1 februarie 2014, se va abroga articolul 145 din legea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, articol care tratează despre organele abilitate să facă constatarea infracţiunilor la.
 3. Art. 1392 lit. a) -c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare; 12. Art. 360 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată î
 4. - introduce o nouă liniuță la art. 139 alin. (1) În M. Of. nr. 226 din 13 martie 2018, s-a publicat Legea nr. 64/2018 privind completarea Codului muncii, referitor la introducerea unei noi zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează
 5. Conform art. II din LEGEA nr. 101 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2019, dispozițiile art. 14^1 alin. 7 nu se aplică în situația concediilor fără plată aflate în derulare la data de 16 mai 2019. În situația prevăzută la alin. 1 lit
 6. istrator club. Jun 14th. Revocare măsură preventivă, art.139 alin. (2) raportat la art. 1451 C. proc. pen, art. 2 din Protocolul nr. 4 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
 7. Posts Tagged 'Legea nr. 8/1996' Furtul de fotografii - incalcare flagranta a dreptului de proprietate intelectuala! Mai mult decat atat, legea prevede, la art. 139: Titularii drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz,.

Infracţiune prevăzută de art

LEGE nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi ..

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că dispoziţiile art. 139 ind. 9 din Legea nr. 8/1996 incriminează reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalităţi: instalare, stocare, rulare sau executare, afişare ori transmitere în reţea internă, astfel că fapta administratorului unei societăţi de a. [Art.8 lit.a) modificată prin LP212 din 29.07.16, MO306-313/16.09.16 art.665] b) simbolurilor de stat şi a semnelor oficiale ale statului (drapele, steme, decoraţii, semne băneşti etc.); c) expresiilor folclorice; d) noutăţilor zilei şi a diverselor fapte ce reprezintă o simplă informaţie

Infracţiuni prevăzute de art

 1. ation of offense provided under art. 1399 of Law no. 8/1996 on copyright and related rights 2010 150 de ani de la adoptarea în românia a primei Legi care a reglementat drepturile Autorilor de opere literare şi artistice.
 2. Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 7 martie 2014 Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, publicata in.
 3. Potrivit art. 139 ind. 6 alin. (6) din Legea nr. 285/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996, închirierea de mărfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum și oferirea spre vânzare sau închiriere a acestora prin anunțuri publice ori prin mijloace electronice de comunicare constituie infracțiune.
 4. Articolul 139; Articolul 140; Paragraful § 2. Perioada de reorganizare; Articolul 141; Articolul 142; în sensul art. 161^1 pct. 8 și al art. 234 pct. 8, Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioar

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 29 februarie 2016 *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 347/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri. - Legea nr. 42/1990 a fost abrogată prin art. 17 din Legea nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004. (5) Chiriaşii ale căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit Intrucat legea stabileste explicit modalitatea de calcul a prejudiciilor datorate pentru utilizarile neautorizate [art. 139 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare], aceasta nu poate face obiectul prezentei metodologii

 1. For those convicted of breaches of Art. 139, Legea Nr. 8/ 1996 (Article 139, Law no. 8 of 1996), there is a potential for harsh penalties - a maximum of 4 years in jail - but it's unlikely.
 2. ation of offense provided under art. 1399 of Law no. 8/1996 on copyright and related rights 2010 Analiza infracțiunii prevăzută în art. 140 alin. 1 lit
 3. 11. Art. 139^2 lit. a) - c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare; 12. Art. 360 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial a

2.6.2 Acțiunea de drept comun pentru angajarea răspunderii civile delictuale, în temeiul art. 139 din Legea nr. 8/1996 și art. 1349 din Noul Cod Civil; Acțiunea în răspundere civilă delictuală poate fi formulată de titularii drepturilor de autor în fața instanțelor de judecată sau a altor organisme competente Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 18 septembrie 2020 *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 iulie 2020, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 30 iulie 2020. Extrase din Legea nr. 8/1996. SecÅ£iunea a II-a. Proceduri si sanctiuni. Art. 139-8 - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor. LEGE (R) 36 12/05/1995 - Portal Legislativ. LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici și a activității notariale. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 19 martie 2018. *) Republicată în temeiul art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010.

LEGEA nr. 8/1996, Actualizata 2019, privind dreptul de ..

Decizie 618 din 28.08.2006 - Luarea unor măsuri ..

A se vedea Legea nr. 147 din 23 iulie 2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în M. Of. nr. 509 din data de 24 iulie 2012. Republicată în M. Of. nr. 201 din data de 21 martie 2014. Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C-326 din data de 26 octombrie 2012 Infractiunea de distribuire de marfuri pirat in scop comercial Cuprins pe materii: Drept penal. Partea speciala. Infractiuni prevazute in legi speciale Infracţiunea prevăzută în art. 1399..... 34 4.1. Modificările aduse art. 1399..... 34 4.2. Aspecte privind conţinutul constitutiv al infracţiunii.. 34 4.3. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 1431 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 în cazul infracţiunii prevăzute î 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe M. Of. nr. 430/28 iun. 2010 D.C.C. nr. 571/2010 Decizia nr. 571 din 29 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 alin. (2) ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor drepturile conex In cazul in care utilizatorul incalca aceasta obligatie datoreaza UCMR-ADA despagubiri potrivit art.139 alin (2) lit. b) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe in vigoare la data publicarii Metodologiei. 12. Litigii: Orice litigiu privind executarea, încetarea, interpretarea sau alte pretenţii decurgând din prezentu

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe -art. 139^2 lit. a)-c); - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - art. 360 alin. (1); - Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale - art. 31 lit. c) şi d); -Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică - art. De asemenea, in baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. La art.10 lit.f teza I C.p.p. s-a incetat procesul penal pt. infractiunea prev. de art.142 din Legea 8/1996 cu aplic.art.13 si art.41 al.2 C.pen., iar conform art.346 al.2 C.p.p. a fost nesolutionata latura civila.In motivarea solutiei s-a aratat ca prin Legea nr.285/2004 au fost abrogate art.

Cerere de chemare in judecata Tipic Covac

 1. juridice ce vizează tematica abordată, în temeiul art.2 lit. d), art. 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr. 789-XIII din 1996, art. 17 CPC, Plenu
 2. Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie În vigoare de la 01 septembrie 2000 Formă aplicabilă de la 07 martie 2014Consolidarea din data de 06 martie 2019 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 07 martie 2014 Alege altă consolidare ⇒
 3. Potrivit art.75 alin.(4) și (5) din Constituția României, precum și ale art.91 alin.(8) și (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, pentru prevederile art.I referitoare la Legea nr.53/2003 - Codul muncii, Camera Deputaților se pronunță în calitate de Cameră decizională, iar pentru prevederile art.II referitoare la Legea educației naționale nr.1/2011, Senatul este Cameră.

Art. 141 Legea nr. 8/1996 dreptul de autor Măsuri de ..

(8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2011, aprobată prin Legea nr. 26/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 12.03.2018 96. Pl-x 593/18.12.201 securitate şi sănătate în muncă (Art. 350), Infectarea apei (Art. 356). 4: Infracţiuni contra patrimonului în legi speciale Infracţiuni contra proprietăţii intelectuale: a. drepturile de autor şi drepturile conexe: Legea nr. 8/1996, art. 1399, și 141. b. desene şi modele: Legea nr. 129/1992, art. 50 şi 52

Legea 285/2004 pentru completarea legii 8/1996 privind

ART. 139 - Baza de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor , potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare; deductibile în limita. a prevederilor art. 107 alin. (7) lit. A ∫i B ∫i ale art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, modificat ∫i completat prin Legea nr. 285/2004, excep˛ie ridicat de Societatea Comercial Dosarul nr. 7.183/CV/2005 al Tribunalului Bucure∫ti Rolul bibliotecii în promovarea culturiiinformației și a utilizării etice a acesteia Simpozion, Brăila,19‐20 octombrie 2012Dreptul de autor și bibliote Decizia nr. 812 din 27 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conex

Conținutul dreptului de autor (Drepturile morale (Prin

Alex Andriuc: Flori de gheataAlex Andriuc: Miscarea BrownianaBuzdugan si Morar, anchetati de ParchetCercetarea istoriei teatrului timișorean – arhivă digitală